George van Keulen

Penningmeester en commissielid bestuur en middelen

De naam is George van Keulen, geboren in 1965, opgegroeid in Veenendaal en sedert 2002 woonachtig in Opperdoes, met vrouw, dochter, huisje, boompje en beestjes in de wei. Dagelijks ervaart hij de voor- en nadelen van het leven op het platteland.

Als men hem zou vragen waarom hij in november 2017 penningmeester van GroenLinks Medemblik is geworden, zou hij zeggen: “Ten diepste omdat ik de wereld graag ietsje mooier zou willen maken dan ie is. Ik heb bewust gekozen om samen met geestverwanten de schouders eronder te zetten. Vanaf mijn studententijd in Utrecht, de tijd van Ria Beckers’ PPR, voel ik mij al verwant met het gedachtegoed van GroenLinks. Naar mijn idee zijn GroenLinksers zich bij uitstek bewust van het feit dat het eigen ik gebaat is bij het investeren in de ander. Vanuit die grondhouding worden soms vindingrijke oplossingen gevonden voor complexe problemen. Daar houd ik van. En in weerwil van de tijdgeest en op het gevaar af voor politiek correct te worden versleten, blijft GroenLinks altijd de nuance zoeken. Dat vind ik mooi. Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht ondersteun ik van harte de mensen die het in de politieke arena van mijn gemeente moeten gaan waarmaken.”

Contact: penningmeester@groenlinksmedemblik.nl