Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

GroenLinks heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan en scoort in vergelijking met andere (landelijke) politieke partijen het hoogst op de ‘MVO Meter’ (zie http://mvometer.nu/). Je zult deze term, wanneer je iets van of over GroenLinks Medemblik leest of hoort, dan ook waarschijnlijk af en toe tegenkomen.

De definitie van MVO is: ‘MVO is een integrale visie op de gehele bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen verschillende stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’.
Het MVO Platform hanteert de volgende definitie: “MVO is een resultaatgericht proces waarbij een bedrijf in haar gehele bedrijfsvoering en in de keten verantwoordelijkheid neemt voor de effecten die zij bewerkstelligt op sociaal, ecologisch en economisch gebied en daarover op transparante wijze verantwoording aflegt aan belanghebbenden”.

Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat het niet alleen over het maken van duurzame(re) keuzes, maar ook over het zich richten op nieuwe kansen op de markt, nieuwe businessmodellen en groei en innovatie. Alles met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst. Belangrijk bij MVO is het in gesprek gaan met de stakeholders die worden beïnvloed door een keuze binnen een bedrijf. Op deze manier wordt het voor het bedrijf inzichtelijk welke gevolgen een bepaalde keuze heeft en kan het een bewust keuze maken. Daarbij is het belangrijk dat het bedrijf transparant is over zijn keuze en op deze manier zijn bewuste keuze kan legitimeren.

MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw. Uitgangspunten zijn hierbij:

  • MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied.
  • MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
  • MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die het bedrijf ermee nastreeft veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. De onderneming zoekt naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

 

Bronnen: