2019 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van “De Evaluatie huisvesting arbeidsmigranten”.Deze evaluatie vond plaats op initiatief van PW 2010, PWF en GroenLinks. De voortdurende behoefte aan meer slaapplekken en de misverstanden die ontstonden over de bestaande regelgeving brachten deze partijen daartoe.

Uit deze evaluatie zijn enkele positieve punten gekomen. Er komt o.a. een betere registratie, waardoor we meer zicht hebben op waar de migranten verblijven. Arbeidsuitbuiting en misstanden kunnen zo beter worden aangepakt en er kan verblijfsbelasting worden geheven. Per saldo echter pakt deze evaluatie voornamelijk in het voordeel van de werkgevers uit. Dit komt o.a. doordat vooraf  wel de werkgevers, maar niet de migranten en de kernraden zijn gehoord. Er mogen binnenkort meer werknemers bij de agrariërs worden gehuisvest, het opkopen van particuliere huizen in de dorpen door uitzendbureaus wordt wat ons betreft niet effectief genoeg aangepakt en wat onder “grootschalige opvang” wordt verstaan blijft onduidelijk. Er ligt al een initiatief op tafel van een bedrijvengroep voor de opvang van maar liefst 1500 a 2000 migranten, nabij de A7 bij Agriport op 1 locatie. Dit alles om de onbegrensde groei van een relatief klein aantal bedrijven te faciliteren. Dit vinden wij ver boven de menselijke maat. Naast het feit dat deze mensen buiten de bewoonde wereld worden opgevangen in een onaantrekkelijke omgeving van een grootschalig bedrijventerrein, zonder normaal contact met de lokale bevolking, is aangetoond dat mensen in grote groepen, zeker als het om honderden gaat, hun gevoel van verantwoordelijkheid voor hun nabije omgeving verliezen. Dit vinden wij onaanvaardbaar.

 

Jan. 2020, Ria.manshanden@ziggo.nl   www.GroenLinksmedemblik.nl  

facebook.com/GLMedemblik