Inleiding

Voor je ligt het nieuwe verkiezingsprogramma van GroenLinks Medemblik. Ik ben blij om als nieuwe lijsttrekker met dit programma op pad te mogen. Het is een programma waarmee we groen en links verbinden.

We staan voor grote uitdagingen, maar die moeten we wel op zo’n manier aanpakken dat íedereen kan meedoen. Daarom komen we in dit programma niet alleen met standpunten, maar ook met concrete oplossingen op punten die wij afgelopen jaren te weinig hebben gezien in onze gemeente. Daarnaast zullen we in de komende tijd richting de verkiezingen op meer thema’s met concrete uitwerkingen komen die voortvloeien uit dit programma.

“ Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid. ”
Art. 22 lid 2 Grondwet