Onderwijs is primair een lokale aangelegenheid. Basisscholen en middelbare scholen zijn een gegeven en hebben zich genesteld in onze regio. Voor specifieke groepen kunnen we ons als gezamenlijke gemeenten inzetten. Dat betreft zowel de bovenkant van het onderwijsgebouw als de onderkant.
Ten aanzien van het voortgezet onderwijs zetten wij ons in voor uitbreiding van De Dijk in Medemblik tot een volwaardige middelbare school, waar leerlingen desgewenst een HAVO- of VWO-diploma kunnen behalen.

Aan de bovenkant is er een HBO Groen gestart in Hoorn. Daarnaast zijn er warme banden tussen Seedvalley (rondom Enkhuizen) en de universiteit van Wageningen op het gebied van zaden en voedsel. HBO en WO zijn steeds minder plaatsgebonden. Hier kunnen we een rol in pakken door de verworven posities uit te bouwen. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg. 

Voor het speciaal onderwijs zien we dat onze meest kwetsbare leerlingen, de grootste inspanning dag in dag uit moeten leveren. Vele leerlingen ontvangen speciaal onderwijs in Lelystad en zijn met hun beperkingen aangewezen op kostbaar taxivervoer. Voor zover dit niet bij de scholen in Medemblik zelf opgelost kan worden, is er een taak weggelegd voor de regio, bijvoorbeeld met de IKEC en de Spinaker in Hoorn. In ieder geval beter voor de kinderen in kwestie.

Laaggeletterden
Hier wordt in de Gemeente Medemblik momenteel niet op ingezet. Er is te weinig budget beschikbaar. Op scholen zijn er wel kleine projecten zoals “limonade / koffie drinken”. Dit om de laaggeletterde ouders meer bij het onderwijs te betrekken. Wij willen hierop inzetten door vrijwilligers te ondersteunen en met het probleem laaggeletterdheid  aan de slag te gaan.