Standpunten

Werk

Medemblik…….het park van de vernieuwing met groentetuin voor de Randstad

GroenLinks vindt, dat welke veranderingen of beslissingen er op weg naar de toekomst van Medemblik ook genomen worden, er altijd zorgzaam met de omgeving moet worden omgegaan: kijk altijd wat het effect van activiteiten en initiatieven is en handel daarnaar. Ontwikkelingen duren dan misschien langer, maar zijn zo wel duurzamer.

Zorg

Medemblik…….zorg met en voor elkaar

GroenLinks kiest niet voor de heilloze weg van meer economische groei door steeds meer te consumeren ten koste van het milieu en medemensen. GroenLinks kiest voor een samenleving waar gezond welbevinden voor een ieder voorop staat en duurzaam wordt omgegaan met onze aarde.

Duurzaamheid

Medemblik…….en duurzaamheid

GroenLinks is niet gericht op confrontatie maar op een hernieuwde vorm van samenwerking en krachtenbundeling. Het doel moet zijn om gezamenlijk tot een rechtvaardige en duurzame samenleving te komen.

‘Ik weet wat mij te doen staat: de vooruitgang versnellen om de achteruitgang in te halen’. Aldus de heer Olivier B. Bommel te R. (Naar “Het verschiet” van Marten Toonder 1984).