Veel kernen van de gemeente Medemblik bestaan uit lintdorpen en dorpen langs de dijk van het IJsselmeer. Op de wegen in de lintdorpen en op de dijken veroorzaakt het verkeer veel overlast voor de omwonenden. GroenLinks wil deze overlast zoveel mogelijk beperken. Dit kan door de inrichting van de wegen, verkeersmaatregelen en invoering van een lagere maximumsnelheid op de wegen door de verschillende kernen, waaronder uitbreiding van de 30 km-zones en invoering van 40 km-zones. Wij realiseren ons dat de wegen daar verkeerstechnisch niet altijd goed op zijn ingericht, maar zien met het oog op het terugbrengen van de snelheid liever eenvoudige, voor iedereen duidelijke oplossingen, gecombineerd met handhaving, dan kostbare, ingewikkelde aanpassingen, die zonder handhaving evenmin effectief zijn. In het hart van een kern, waar veelal diverse weggebruikers samenkomen, past het om te kiezen voor de langzame verkeersdeelnemer. Hier is wat GroenLinks betreft de auto te gast en moet de openbare ruimte ook als zodanig worden ingericht.

Voor de hele regio Westfriesland en dus ook voor Medemblik, is de bereikbaarheid van belang. Het project rondom de N307 heeft grote invloed op onze infrastructuur. Enerzijds een welkome aanvulling, die mogelijkheden geeft voor het snelverkeer over de weg vergroot en ontlast de verkeersoverlast in sommige kernen van Medemblik, zoals Zwaagdijk-Oost en Zwaagdijk-West. Anderzijds geven de nieuwe verkeersstromen op andere plekken juist meer overlast, zoals op de Hoornseweg in Wognum. Wat ons betreft dienen overschotten van het project N307 op deze knelpunten te worden ingezet zodat dit project netjes wordt afgerond. Wij houden vast aan het voornemen om de Parallelweg van de Markerwaardweg door te trekken, waarmee de dorpskern Opperdoes ontlast kan worden van zwaar (landbouw)verkeer.

Daarnaast zijn wij van mening dat nu het openbaar vervoer en het langzaam verkeer zoals de fiets aan de beurt is. Intensivering van de treinverbinding Hoorn-Amsterdam moet worden bepleit zodat de trein een goed alternatief voor de file vormt. 

Voor de hele regio streven we een verdubbeling van het spoor na vanaf Hoorn richting Hoogkarspel en mogelijk ook Bovenkarspel-Grootebroek. Enkelspoor geeft beperkingen in de dienstregeling wat leidt tot meer verkeersaanbod op de weg. Daarnaast streven we 'vertramming' van het spoor na. Zonder spoorboekje weet je dat elke 10 minuten een trein naar Amsterdam vertrekt, en vica versa

Voor Medemblik specifiek is van belang dat de busverbindingen worden verbeterd door de provincie. Wij pleiten voor een busverbinding Wognum - Medemblik - Andijk - Wognum langs de diverse kernen. Dit kan de lokale economie stimuleren, het aanbod aan winkels en de markt in medemblik beter in stand houden en alle inwoners betere verbinding geven naar het gemeentehuis. Daarnaast dienen alle kernen in de gemeente moeten goede verbindingen naar Hoorn hebben. Dit kan met de bus, wellicht zijn er ook mogelijkheden in nieuwe creatieve oplossingen zoals onbemand vervoer, zodat de kosten lager kunnen blijven. Als ook in de avonduren en het weekend ons platteland goed bereikbaar blijft vanuit Amsterdam, zorg je er ook voor dat onze inwoners zich minder afgesloten voelen van de buitenwereld. Op deze manier kunnen we ook mensen die niet op fietsafstand van Hoorn wonen blijven stimuleren om de trein te pakken in plaats van de auto. Dit voorkomt filevorming en uitstoot op de A7. Covid-19 heeft ons allemaal digitaler gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om niet allemaal tegelijk de snelweg op te gaan. Wij denken dat hier kansen voor liggen om dit in regioverband verder te stimuleren bij bedrijven.

 

Busstation Abbekerk

Westfietsland
Voor het langzaam verkeer zien we in toenemende mate dat mensen de (elektrische) fiets gebruiken, zowel recreatief als voor woon-werkverkeer.  Dit is een positieve ontwikkeling en dit willen we stimuleren. Voor de veiligheid is het daarom van belang om fietspaden naar de toekomst toe ruimer in te richten zodat de verschillende doelgroepen hier hun weg vinden en er voldoende ruimte is voor de verschillende snelheden die we hier aantreffen. Door het gebruik van de elektrische fiets worden afgelegde afstanden ook groter. Dit biedt kansen om het regionale autoverkeer te verminderen. Regiobreed dient daarom het fietspadennetwerk te worden uitgebreid en dienen doorgaande fietspaden goed op elkaar te worden aangesloten.