Nieuws

De bollensector wil verduurzamen. Dat is positief,GroenLinks Medemblik echter vindt dit rijkelijk laat...

De bollensector wil verduurzamen. Dat is positief,GroenLinks Medemblik echter vindt dit rijkelijk laat...

Tijdens de zomervakantie stond er in het NHD een artikel met de kop “Onderzoek moet teelt bollen op termijn redden”. De eisen van supermarkten worden strenger, klanten bewuster van de milieueffecten van bollenteelt, gewas beschermingsmiddelen worden in snel tempo verboden en de maatschappelijke waardering voor ons Nederlandse icoon “de tulp” is de laatste jaren afgenomen. En terecht.

Lees verder

Stille rapers

Zwerfvuil (foto Supporter van schoon)

Mooi zonnig weer. We gaan er op uit. Op de fiets, wandelen, varen, toeren en genieten van al het moois om ons heen. Langs de Omringdijk water zover het oog reikt, wolkenluchten,bloemkoolvelden, bermen vol fluitenkruid, boterbloemen en koolzaad en natuurlijk schapen en koeien in de wei met slootjes en rietkragen, waterlelies en gele lissen. Ieder seizoen weer geeft dit landschap een gevoel van vrijheid en geluk.

Lees verder

GroenLinks Medemblik ontdekt groot verschil in echte en gemeten wachttijden huurwoningen

Door vragen over de wachttijden voor huurwoningen heeft GroenLinks Medemblik voor alle partijen aan het licht gebracht dat de wachttijden die in rapporten voor de woningbouw staan anders zijn dan wat iedereen denkt dat wachttijden zijn. Namelijk niet de tijd dat woningzoekenden staan ingeschreven geldt als leidraad voor de woningbouw, maar de tijd dat er wordt gereageerd. Dit terwijl de tijd dat iemand staat ingeschreven wèl wordt gehanteerd bij het toewijzen van een huurwoning.

 

Lees verder

GroenLinks initiatief voor bijenlint komt tot uitvoering!

Dit weekend is het Nationale Bijentelling en Landelijke zaaidag voor bijen en vlinders 2018. Daarom hebben afgelopen vrijdag schoolkinderen de eerste bijeoases ingezaaid van het bloemenlint project waar door Medemblik op is aangehaakt op initiatief van GroenLinks Medemblik!

Lees verder

Pagina's