Een even eenvoudig als effectief middel om dit te bereiken is het vergroten van de boomdichtheid. Bomen nemen CO2 op, zorgen voor verkoeling voor mens en dier en houden vocht vast. Vandaar dat wij onlangs een motie hebben ingediend om de “boomdichtheid” in Medemblik te vergroten. Deze is aangenomen. Zowel de gemeente, bedrijven als particulieren roepen wij op zuinig te zijn op bomen en mocht u er toch een omhalen, plant dan een nieuwe, of geef een boom cadeau bv. in de vorm van een herdenkings- of geboorteboom. Maar er is meer wat u betrekkelijk eenvoudig kunt doen. Het valt ons op dat steeds meer tuinen verstenen. Nauwelijks gras, perken of bomen, slechts in een paar stenen bakken wat planten. Deze verharding veroorzaakt wateroverlast na hevige regenbuien en grote hitte op zomerse dagen.
Wij hebben zelfs geopperd de mate van verstening van de tuinen en erven te koppelen aan de waterschapsbelastingen. Hoe meer verharding hoe meer u moet betalen. Dit is nog toekomstmuziek, maar deze geluiden klinken wel. Daarom roepen wij bewoners en bedrijven op meer gras en groen in hun buitenruimte te creëren . Al zou u maar een deel van de tegels en stenen vervangen door bomen, struiken en vaste planten, het effect zal merkbaar zijn, zie “Operatie Steenbreek”. Wat is er nu mooier dan op een warme zomerse dag op een bankje in de schaduw de verkoeling te voelen van een boom of struik en de vogels te horen fladderen, scharrelen en fluiten tussen het bladerdak. Mooier, rustiger en goedkoper dan airconditioning.

Ria Manshanden, GroenLinks Medemblik ria.manshanden@raadmedemblik.nl
www.GroenLinksmedemblik.nl, facebook.com/GLMedemblik