Maar eenmaal in blad zagen ze er tamelijk gezond uit. Omwonenden hebben bezwaar ingediend. Zij voelden zich geruggesteund door het advies van de landbouwuniversiteit in Wageningen: kijken, kijken, niet kappen. Het heeft namelijk zin om af te wachten. Zieke essen kunnen over de ziekte heen groeien, vooral in meer verstedelijkte gebieden waar de bomen minder dicht op elkaar staan.

Onnodige bomenkap. Een telkens terugkerend probleem in onze gemeente. Zelf heb ik, voordat ik actief werd bij de gemeenteraad, al eens met succes bezwaar aangetekend tegen de kap van een linde in Opperdoes. Die moest plaatsmaken voor een bloemenperk. ‘Verfraaiing’ heette dat. We hebben natuurlijk de kwestie gehad van de Kroningsboom in Medemblik, die moest worden opgeofferd voor twee parkeerplaatsen. Elzen in Wognum, die met hun takken over de sloot hingen en de doorgang van de maaiboot (die alles sloopt wat in en rond het water leeft) belemmerden.

Tijdens de zomervakantie, zijn er aan de Randweg in Medemblik zes à zeven waardevolle iepen gekapt. Diameter meer dan 80 cm, geschatte leeftijd meer dan zestig jaar. Hiertegen was geen bezwaar mogelijk. Gevalletje ‘iepziekte’? In december 2020 is nota bene - alhoewel door de wethouder met klem ontraden - een voorstel van GroenLinks aangenomen om waardevolle iepen in te enten. Nog altijd is dat niet gebeurd. Voor de prijs van het kappen en herplanten van deze zes hadden alle waardevolle exemplaren in de gemeente drie keer kunnen worden ingeënt!

Laten we alsjeblieft zuinig zijn op de bomen die we hebben. Zij houden onze woonomgeving leefbaar en zijn onmisbaar in het tegengaan van de opwarming van de aarde.

George van Keulen

Raadscommissielid GroenLinks Medemblik

george.vankeulen@raadmedemblik.nl