Onder een stralende zon verzamelde zich een kleurrijk gezelschap van vertegenwoordigers van de gemeente, het Recreatieschap Westfriesland, de natuurorganisaties en de pers, ongeveer 20 personen in totaal. De nota werd door Ria Manshanden, namens de Werkgroep Biodiversiteit, aangeboden aan Nico Slagter en Karel Schoenaker (resp. voorzitter en directeur van het Recreatieschap Westfriesland) en aan Andrea van Langen (wethouder van de gemeente Medemblik).

Het Egboetswater, een klein natuurgebied tussen Oostwoud en Hauwert is bekend vanwege de grote biodiversiteit. De afwisseling tussen bos, water en open veld, zorgt ervoor dat er vele soorten bomen, struiken, kruiden, insecten, vissen, vogels en wilde dieren voorkomen. Het Recreatieschap Westfriesland is daar als beheerder voor verantwoordelijk. Toch kan de variëteit hier en daar nog beter. Dat kan onder andere bereikt worden door op een meer ecologisch verantwoorde manier te maaien. De Werkgroep introduceert daartoe het keurmerk ‘Kleurkeur’.

De ontvangers van de nota geven in hun toespraken aan dat zij blij zijn met de adviezen. In gezamenlijkheid moet het mogelijk zijn om hier en daar verbeteringen door te voeren. Tegelijkertijd maken zij duidelijk dat het biodiversiteits-vraagstuk in de praktijk helemaal nog niet zo eenvoudig is. Bij het Recreatieschap heeft men niet alleen te maken met natuurwaarden, maar ook met de belangen van de boeren in de omgeving en met die van het toenemende aantal recreanten. De gemeente Medemblik kan financieel de eindjes amper aan elkaar knopen en heeft om die reden soms al moeite met de uitvoering van het reguliere onderhoud.

Kortom, er is werk aan de winkel wat betreft de verbetering van de biodiversiteit, maar de eerste stappen daartoe zijn gezet.