Nieuws

Kom samen met ons in actie tijdens 3fm serious request: Lifeline

3fm Serious Request: Lifeline komt op 21 december naar Gemeente Medemblik! De gemeente en de gemeenteraad hebben de handen ineengeslagen en komen samen in actie voor het Rode Kruis. 21 december organiseren wij van 08:00-20:00 een reanimatiecursusmarathon. Belangrijk want slechts 25% van de Nederlanders weet wat hij moet doen wanneer iemand een harstilstand krijgt.  Met het opgehaalde geld kan het Rode Kruis reanimatiecursussen organiseren en AED’s ophangen.

Lees verder

Column: Vluchtelingen en statushouders

huurwoningen statushouders

Vluchtelingen die ons land bereiken en zich hier willen vestigen worden, in afwachting van hun verblijfsvergunning , opgevangen in centra verspreid over het land. De benodigde procedures duren vaak jaren lang. Zeker voor gezinnen met kinderen is dat zeer belastend. Ze kunnen niet echt aan hun nieuwe levens beginnen. Als ze dan uiteindelijk de verblijfsstatus krijgen, ontvangen ze per direct het recht op een huurwoning. Omdat niet altijd woningen voorradig zijn moeten ze vaak noodgedwongen in de opvangcentra blijven, waar ze regelmatig teveel plaats innemen voor nieuwe vluchtelingen.

Lees verder

Meer geld voor kunst en cultuur in Medemblik

Op donderdag 8 november is tijdens de behandeling van de begroting 2019 van de gemeente Medemblik een voorstel tot wijziging (amendement) van GroenLinks aangenomen om meer geld uit te trekken voor kunst en cultuur. Dankzij deze wijziging wordt de subsidie van drie musea structureel uitgebreid, krijgen cultuurverenigingen een extra steun in de rug, gaat er meer gedaan worden met culturele evenementen en zal op termijn het project Cultuureducatie met Kwaliteit worden voortgezet.

Lees verder

Algemene beschouwingen van Ria Manshanden

Tijdens de algemene beschouwingen van 8 november heeft Ria Manshanden, fractieleider van GroenLinks een helder betoog gehouden over de begroting 2019 van de gemeente Medemblik. Hieruit blijkt dat veel inwoners gaan profiteren van de economische groei, maar dat niet al het geld zinnig wordt besteed. Het blijft zaak om concrete stappen te zetten op weg naar duurzaamheid en ruimschoots aandacht te houden voor kwetsbare mensen. De integrale tekst luidde als volgt:

Lees verder

Column: Onbeperkt winkelen

De komende raadsvergadering ligt er een nieuwe “Winkeltijden verordening” voor. Nu moet nog een ontheffing aangevraagd worden voor openstelling op bepaalde feestdagen. Voorgesteld wordt dit verder te verruimen. Het komt er op neer dat winkels alle dagen, als ze dat willen, van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat ( van 6.00 tot 22.00 ) open mogen zijn, behalve kerstavond en 4 mei tot 19.00. Als enige argument voor deze verruiming wordt aangedragen dat dit in Hoorn ook mag, dus om geen klanten te verliezen doen wij dit in Medemblik ook maar. Een ongefundeerde angst.

Lees verder

De bollensector wil verduurzamen. Dat is positief,GroenLinks Medemblik echter vindt dit rijkelijk laat...

De bollensector wil verduurzamen. Dat is positief,GroenLinks Medemblik echter vindt dit rijkelijk laat...

Tijdens de zomervakantie stond er in het NHD een artikel met de kop “Onderzoek moet teelt bollen op termijn redden”. De eisen van supermarkten worden strenger, klanten bewuster van de milieueffecten van bollenteelt, gewas beschermingsmiddelen worden in snel tempo verboden en de maatschappelijke waardering voor ons Nederlandse icoon “de tulp” is de laatste jaren afgenomen. En terecht.

Lees verder