Op 8 april heeft GroenLinks bij de provincie Noord-Holland 2 pro forma zienswijzen ingediend, in het kader van de ‘Ontwerp omgevingsverordening NH2020’. Deze zienswijzen hebben tot doel om twee gebieden in onze gemeente het predikaat ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’ mee te geven: het Kromme Leek-gebied en het gebied waartoe ook het Egboetswater behoort. Beide kunnen de extra bescherming die hiervan uitgaat, goed gebruiken.

Ontwerp Omgevingsverordening NH2020,  Zienswijze Kromme Leekgebied

Ontwerp Omgevingsverordening NH2020, Zienswijze betreffende het gebied rond ‘het Egboetswater’

 

In de nieuwe omgevingsverordening van de provincie worden sommige gebieden in de gemeente Medemblik aangemerkt als Bijzonder Provinciaal Landschap. Het weidelandschap en de akkers rond Twisk, Opperdoes, Lambertschaag en Abbekerk worden daartoe gerekend. Maar waarom kernen als Oostwoud en Hauwert niet? De provincie heeft onvoldoende rekening gehouden met de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van de eeuwenoude Kromme Leek en evenmin met de biodiversiteit en de natuurlijke potentie van het Egboetswater.

De zienswijze met betrekking tot het Kromme Leek-gebied is in concept toegestuurd aan de dorpsraden van de relevante kernen en de Stichting De Cromme Leeck. De reactie van de stichting is positief. In de reacties van de (leden van de) dorpsraden wordt de bescherming van de Kromme Leek wel gewaardeerd, maar meerdere leden van de dorpsraden vermelden dat dit niet ten koste van de mogelijkheden van woningbouw zou mogen gaan of de ontsluiting via de Zwaagdijk.

De zienswijze met betrekking tot het gebied waar het Egboetswater toe behoort, is in concept voorgelegd aan de Dorpsraad Midwoud Oostwoud en de Dorpsraad Hauwert. Beide dorpsraden ondersteunen deze zienswijze uitdrukkelijk. Wel maakt de Dorpsraad Hauwert de kanttekening dat dit geen belemmering mag zijn voor kleinschalige nieuwbouw in Hauwert.

De komende tijd wordt geïnventariseerd of er binnen de gemeenteraad steun is voor deze twee zienswijzen. Zo ja, dan wordt het college via een motie verzocht om ze namens de gehele gemeente in te dienen bij de provincie. In dat geval zouden ze beduidend meer gewicht hebben. Als er geen meerderheid voor de zienswijzen kan worden gevonden, dan zal aan de medestanders gevraagd worden om hun handtekening te zetten onder de definitieve versies van de zienswijzen.

 

Contact George van Keulen: george.vankeulen@raadmedemblik.nl

foto: Joke Nijenhuis