GroenLinks Medemblik heeft een open brief gestuurd naar buurgemeente Hollands Kroon. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de lichthinder vanuit de Agriport, die de laatste weken weer flink is toegenomen.

Boven in de kassen worden door de ondernemer(s) dagelijks brede kieren in de afscherming getrokken, waardoor een hoeveelheid lichtvervuiling ontstaat, die ruim boven de toegestane grens ligt. Tijdens de vaststelling van het bestemmingsplan zijn hierover afspraken gemaakt. Aan omwonenden is toen verteld dat er in het geheel geen lichthinder zou ontstaan. Maar die belofte wordt stelselmatig niet nagekomen.

Bij tijd en wijle wordt een groot deel van de kop van Noord-Holland op een overweldigende oranje gloed getrakteerd. Het college van Hollands Kroon wordt opgeroepen om deze illegale situatie niet langer te gedogen, maar om - net als vorig jaar - over te gaan tot handhaving, desnoods tot het opleggen van dwangsommen.