Aankomende donderdag 4 juni wordt het gewijzigde bestemmingsplan ‘Medemblik Kop Nieuwstraat’ behandeld, tijdens de digitale gemeenteraadsvergadering van Medemblik. Uit de bijbehorende bijlagen blijkt dat de projectontwikkelaar er vanuit gaat dat de bomen aldaar zullen worden gekapt. Door middel van twee wijzigingsvoorstellen wil GroenLinks daar een stokje voor steken.

Aan de voorkant van het voormalige gemeentehuis staan drie beeldbepalende bomen. De meest in het oog springende staat schuin voor het gemeentehuis, bijna in het verlengde van de Nieuwstraat. Deze plataan is in 1980 geplant ter ere van de inhuldiging van Beatrix. Om die reden draagt de boom de titel ‘Kroningsboom’. Deze naam staat op een gedenkplaat, die de boom vergezeld, samen met een bankje en een prullenbak. Iets verderop in de richting van de Oude Haven staan twee kastanjes. Die zijn ooit geplant ter compensatie van een hele oude kastanjeboom, die het veld moest ruimen, vanwege sanering van de grond.

Bij de stukken voor het bestemmingsplan zitten tekeningen van de architect van Medemblik aan Zee. Hierop zijn de bomen verdwenen. De Kroningsboom is opgeofferd voor 1 à 2 parkeerplaatsen en op de plek van de kastanjebomen staat nieuwbouw ingetekend. GroenLinks is van mening dat het bestemmingsplan op die punten moet worden aangepast. Het kappen van de bomen is verre van noodzakelijk. Er is voldoende parkeergelegenheid achter de dijk aanwezig en de groenstrook waar de kastanjebomen in staan, kan omwille van de ruimtelijke kwaliteit veel beter blijven bestaan. Van verplaatsing van de bomen kan feitelijk geen sprake zijn. Een dergelijke operatie zouden ze niet overleven.

PWF, PW2010 en de BAMM hebben al officieel toegezegd de betreffende amendementen te zullen steunen. Als een meerderheid van de gemeenteraad ermee instemt, blijven de bomen behouden. Dat is belangrijk, want ze zorgen voor sfeer, rust en schaduw op deze prominente plek. We gaan het toch niet meemaken dat daar alleen een kale vlakte met auto’s overblijft…?

www.GroenLinksmedemblik.nl, facebook.com/GLMedemblik