3.3 Bedrijven

Zoals in paragraaf 2.7 benoemd vinden wij het belangrijk vooral de ondernemers verder te helpen die een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschap, de circulaire economie, welzijn en welvaart voor plant, dier en mens: maatschappelijk verantwoord ondernemen.

3.1.1 Circulaire economie

In regioverband is er steeds meer aandacht voor de circulaire economie bij de bedrijven in de regio. In de week van de circulaire economie (elk jaar begin februari) worden er workshops en bijeenkomsten georganiseerd. Wij vinden dit een goede zaak en denken dat hier nog meer mee gedaan kan worden. De gemeente kan ondernemers wegwijs maken in deze wereld en hen helpen oplossingen te vinden voor hun inkoop en afvalstromen. Hiervoor kan de gemeente samenwerken met de KvK.

3.1.2 Bedrijfsafval

In deze circulaire economie nemen afvalstromen een grote plaats in. Bedrijfsafval bestaat uit vele verschillende afvalstromen. Wanneer bedrijven van 1 afvalstroom grotere hoeveelheden hebben kan dit apart worden ingezameld waardoor dit schonere afvalstromen oplevert die beter gerecycled kunnen worden.

Naast deze gescheiden stromen, zit er in bedrijfsafval ook nog veel afval met grotendeels dezelfde samenstelling als het afval wat bij particulieren wel in gescheiden reststromen wordt aangeboden. 

We zorgen ervoor, dat afval gescheiden inzamelen de standaard wordt, niet alleen thuis maar ook op andere locaties.

Wanneer je een flesje drinken op hebt doe je dit thuis bij het PMD afval in de oranje bak/zak. Maar neem je het mee naar je werk, school, sportschool of camping dan moet het opeens bij het restafval. Dit moet veranderen. Door afval te scheiden bij de bedrijven en (maatschappelijke) organisaties kunnen we het recyclingpercentage verhogen en het afval scheiden in de hele samenleving standaard maken, waar we nu alleen het individu stimuleren thuis veranderingen aan te brengen. Zaken die hiervoor zouden moeten veranderen is dat het doel weer moet zijn om zoveel mogelijk grondstoffen te recyclen ipv het strikt scheiden van potjes en geldstromen. Dit is echter iets dat landelijk opgelost moet worden. 

De gemeentelijke afvalinzamelaars, waaronder onze HVC, hebben een mooie PMD scheidingsfabriek in Friesland gebouwd, maar die mag niet gebruikt worden voor bedrijfsafval omdat die fabriek wordt betaald uit het afvalfonds verpakkingen. Ook wanneer het "bedrijfsafval" uit een kantorenpand, school of van een camping komt waar de werknemers / scholieren / bezoekers hun verpakkingen vanuit de supermarkt meenemen.

Ook andere goed recyclebare afvalstromen zoals (hard)plastic spullen die geen verpakkingen zijn, mogen niet in de oranje bak, omdat hier geen verpakkingsbelasting over betaald is, terwijl door de PMD verwerkers deze stromen wel degelijk kunnen worden verwerkt en aangeboden aan plasticrecyclaars.

Ook bedrijven die hun verschillende soorten schone plastic bedrijfsafval bij elkaar inzamelen kunnen dit nergens kwijt omdat het geen gescheiden stromen zijn. Dit terwijl de technieken in voorgenoemde fabriek al gebruikt worden om plasticsoorten te herkennen.

HVC mag ook het PMD afval van bedrijven niet inzamelen omdat de overheid niet mag concurreren met commerciële inzamelaars. Dat deze commerciële inzamelaars hun opgehaalde restafval vervolgens wel laten verbranden door de afvalverbrandingsoven van HVC, is vervolgens geen probleem.

Dit is allemaal niet uit te leggen aan welwillende burgers en bedrijven die hun afval graag gescheiden willen aanbieden, en helpt ook niet mee aan het doel om iedereen mee te nemen in het scheiden van hun afval.

Wij vinden het belangrijk dat ook bedrijven hun afval op dezelfde manier kunnen scheiden als consumenten. Zorg b.v. dat men niet alleen zacht plastic apart kan inleveren,  maar ook alles wat een particulier bij het plastic afval mag doen zoals drinkpakken en blikjes.

Wij pleiten er voor dat onze gemeente niet op wijziging van het landelijk beleid wacht om bovenstaande bezwaren weg te nemen, maar dit zelf nu door HVC laat uitvoeren.

Men moet afval gaan zien als herbruikbare grondstof. Niet alleen voor het gangbare afval, maar ook voor specifieke reststromen heeft het bedrijfsleven nog grote uitdagingen. Kijk bv naar de bouw. Daar is men geneigd alle oude materialen niet herbruikbaar te slopen, weg te gooien, en alles te vernieuwen. Dit terwijl er ook materialen gedemonteerd kunnen worden om aangeboden te worden voor hergebruik en er gebouwd kan worden met duurzamere of milieuvriendelijkere materialen.

 

 

Refurbished plafondplaten zijn het  eerste totaalproduct van de nieuwe grondstoffen marktplaats van insert

Refurbished plafondplaten zijn het eerste totaalproduct van de nieuwe grondstoffen marktplaats van insert.nl

3.1.3 Energie voor bedrijven

Op Westfries niveau wordt er samengewerkt om bedrijven en bedrijfsterreinen energieneutraal te maken. Op dit moment ontstaan er in het stroomnet al grote problemen waardoor op sommige plaatsen nieuwe grootverbruikers niet meer kunnen worden aangesloten.

Wij vinden het belangrijk dat bedrijven wel de kans blijven krijgen zich te vestigen of uit te breiden, maar alleen wanneer dit op een maatschappelijk verantwoorde manier gebeurt. Mochten nieuwe grootgebruikers in energie zich aandienen, maak dan afspraken over duurzaamheid, zoals beperkte verlichting, terugleiden van warmte i.p.v. koelen met en vervuilen van schoon water.