Het klimaatakkoord van Parijs, de opwarming van onze aarde, de zeespiegelstijging, de bodemdaling, de extreme clusterbuien doen ons beseffen dat we wereldwijd onze schouders onder het klimaatprobleem moeten zetten. 

Dit betekent dat we in onze eigen stad, dorp en huis initiatieven nemen die leiden tot vermindering van broeikasgassen. Wij vinden dat de strijd tegen klimaatverandering niet snel genoeg kan gaan. We zijn ongeduldig en willen er veel aan doen om onze planeet  te helpen. Of je nu in een huurhuis woont of een koopwoning, wij willen investeren in het isoleren van je huis en het op je huis leggen van zonnepanelen. Dit kan een reductie van minstens 40% opleveren van jouw dagelijkse energieverbruik. Hierdoor stoot je minder CO2 uit. 

We willen stimuleringsmaatregelen van de de provincie en het rijk inzetten om jou daarin te helpen, zoals energiesubsidies. In de Regionale Energie Strategie is besloten dat er geen nieuwe windturbines in Medemblik bij komen. Oudere windmolens willen we moderniseren waardoor ze meer energie opleveren. Er zijn echter ook kleinere varianten met een heel ander uiterlijk, bijv met houten bladen. Voor grootschalige inzet zijn deze niet geschikt, maar er zijn  agrariërs die hier wel een rendabel model in zien. De gemeente is de aangewezen partij om te bemiddelen en adviseren bij subsidiemaatregelen van  de regio, de provincie en het rijk. 

We stimuleren zon op daken en passen zon op land alleen toe waar dit passend is. In buurten en wijken promoten we de slimme regenton, stimuleren we inwoners hun tuin groen in te richten ('Groen moet je doen'), zijn we voorstanders van het inrichten van voedselbossen en het herplanten van inheemse appel- en perenbomen.

Om onze jeugd hier van bewust te maken stimuleren we ook 'the tiny forrest' in schoolomgevingen, waar biodiversiteit en educatie hand-in-hand kunnen gaan. 

Het beheer van de wegbermen  wordt overgedragen van het Hoogheemraadschap Noorderkwartier naar de gemeenten. Het waterbeheer blijft in handen van het HH Noorderkwartier (of te wel het Waterschap). Dit is een uitgelezen kans om een natuurvriendelijke manier van beheer te initiëren. Met name door het maaibeleid aan te passen tot een of twee keer per jaar en het maaisel af te voeren, waardoor er plantenrijkdom aan soorten ontstaat en om bloemenzaad in te zaaien voor vlinders en bijen.