Op dit moment zien we dat de ontwikkeling van zon op land veel sneller gaat dan die van zon op daken. Ze zijn beiden nodig voor onze energie transitie. We willen voorkomen dat zonnepanelen willekeurig in het landschap worden gelegd. Het liefst werken we met de LTO aan een energiekansenkaart om zo minder rendabele gronden in te zetten voor het energievraagstuk. Ook parkeerterreinen zijn een onbenutte kans voor het plaatsen van zonnepanelen. We hanteren de zonneladder van de provincie Noord-Holland, als we zonneweides aanleggen dan doen we dat in samenspraak met de omwonenden, waarbij we ook de postcoderoos hanteren. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met overlast zoals bijvoorbeeld schittering.

We motiveren bedrijven en instellingen om zonnepanelen op hun daken te leggen en nemen zo nodig zelf het initiatief. Zo zijn we er voorstander van om asbest eraf te halen en zon erop. Op platte daken is zonne-energie ook geschikt in combinatie met een sedum dak. Niet alle bedrijven en instellingen hebben zelf het financiële vermogen om zon op dak te plaatsen. Wanneer dit het geval is kan de gemeente, evt samen met het Duurzaam Ondernemersloket van de Westfriese Bedrijven Groep, de ondernemer helpen om anderen te laten investeren in een dak vol panelen. Een bedrijf als HVC kan ook gronden huren om daar hun panelen op te leggen, waarom kunnen zij dit niet op grote daken doen? Wij zien hier een kans voor de gemeente als aandeelhouder van HVC om hierop in te zetten.

Bedrijfspanden zijn veelal plat en daardoor in de zomer, ondanks isolatie, inwendig veel warmer. Bovendien vinden vogels, bij gebrek aan geschikte natuurlijke gronden, de daken erg aantrekkelijk als broedplaats. Zonnepanelen (schaduw) en sedum dakbeplanting (isolatie) zijn een goed alternatief. Wanneer panelen of beplanting een te zware belasting voor de constructie zijn, kan een ‘doos’ over het gebouw zorgen voor versterking. Ook zal meer biologisch groen om het pand, zoals bomen en struiken, zorgen voor meer koelte (en een betere luchtkwaliteit en zelfs meer biodiversiteit).

Wat hierboven staat voor bedrijfspanden geldt ook voor de eigen panden van de gemeente. Alle panden die de gemeente gebruikt, kunnen voorzien worden van zonnepanelen en/of sedumbeplanting. Sla actief het teveel aan warmte op. Laat bewoners profiteren of investeren in de duurzame energie die op gemeentelijke panden wordt opgewekt.

Steeds meer particuliere woningbezitters weten de weg te vinden naar subsidieregelingen en duurzaamheidsleningen om hun dak vol te leggen. Deze regelingen dienen we aan te jagen. Daarnaast zijn er ook veel sociale huurwoningen in het bezit van woningbouwcorporaties. Wat ons betreft gaat het daar nog niet snel genoeg. De gemeente dient ook hier een actieve rol te spelen om te bemiddelen bij bijvoorbeeld het vinden van financieringsvormen waardoor de corporaties hun geld kunnen blijven inzetten op het bouwen van nieuwe woningen.

Ook buiten onze gemeentegrenzen zijn er projecten in studiefase waar wij mee te maken kunnen krijgen. Rijkswaterstaat heeft bijvoorbeeld plannen voor het IJsselmeer. Uit ecologische onderzoeken blijkt de natuurwaarde van het IJsselmeer niet heel sterk te zijn. Het wordt “een dode badkuip” genoemd. Om dit te verbeteren wil rijkswaterstaat de vaak onnatuurlijke oevers meer natuurlijk maken. Onderdeel van dit plan is dat men eilandjes wil creëren en zoekt daarbij de combinatie met het opwekken van zonne energie. Deze worden gezien als een verbetering van de ecologie. Er is ook een plan geweest om dit voor de kust van Andijk te zien, maar deze plannen zijn inmiddels ingehaald door nieuwe plannen welke zich voor de Wieringermeerkust situeert. Wij zijn blij met deze verandering van inzicht zodat de historische IJsselmeerkust in onze gemeente behouden kan blijven.