De problemen richten zich op drie groeperingen in onze samenleving: Senioren Jongeren en arbeidsmigranten. De doorstroming van ouderen stagneert. Hier zijn diverse redenen voor; b.v. Ouderen willen niet in huurkosten stijgen als zij verhuizen naar een kleinere woning, (als die al voorradig is). 

Een mogelijkheid zou zijn om hiervoor prestatieafspraken te maken, d.w.z. als ouderen bereid zijn om een grote, aantrekkelijke woning voor gezinnen in te ruilen voor een kleinere passende woning dat zij niet in huurkosten zullen stijgen. 

Het kan voor sommige ouderen en jongeren ook aantrekkelijk zijn om te wonen in alternatieve woonvormen en innovatieve woningbouw concepten, bijvoorbeeld door samenleven met gelijkgestemden of bijzondere betaalbaardere bouwmethoden en modulaire woningbouw.

Naast de woonwijken, zoals wij die nu kennen, zijn er andere mogelijkheden voor type woningen en indeling van de wijk. Een kleinere vrije kavel voor een klein bungalowtje van 50m2 kun je nu nergens krijgen. Een wijkje met een indeling zoals een vakantiepark zie je nergens. Hebben mensen echt luxe wijken met lanen van 6 meter breed nodig? Of zijn woonerven voldoende? Wij denken dat hier creatiever over nagedacht kan worden. Hierdoor kunnen ook groenere wijken gecreëerd worden. 

Groene wijken zijn goed voor de gezondheid van de mensen, de verbetering van de biodiversiteit en helpen om de klimaatdoelen te halen, zoals CO2 reductie, bestrijding wateroverlast en hittestress.

Daarom pleiten wij voor woonvormen enquêtes en interviews. In deze enquêtes / interviews moet je je niet alleen beperken tot bepaalde typen woningen zoals appartementen, rijtjeswoningen, twee-onder-een-kap of vrijstaande woningen. Wij pleiten voor een meer open vraagstelling in interviews en enquêtes om de échte woonwensen van inwoners op te halen. Zo kunnen ook nieuwe woonvormen een kans krijgen in beleid omgezet te worden.

 

tiny house
tinyhouse zoals velen hem kennen.

Boven /\ tinyhouse zoals velen hem kennen.
Onder \/ “50m2 woning” valt ook onder de tinyhouse norm

temphouse
“50m2 woning” valt onder tiny norm.