“ Art. 22 lid 2 Grondwet:

Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid. ”

De krapte op de woningmarkt is groter dan ooit. Voor starters in zowel de huur- als de koopsector is het moeilijk om een geschikte woning te vinden. GroenLinks Medemblik wil hen helpen. GroenLinks Medemblik werkt hierin samen met  GroenLinks in de andere Westfriese gemeenten en gezamenlijk wil GroenLinks komen tot koop-ondersteunende maatregelen zoals startersleningen, maar ook via sociale koop.

We vinden het noodzakelijk om de doorstroming in de sociale huurmarkt te bevorderen. De wachttijden zijn onacceptabel lang op dit moment. Daarom vinden we ook dat er meer betaalbare woningen in ieder nieuwbouwproject moeten komen. Een toenemend aantal mensen is vrijwel kansloos op de koopmarkt en hier geen gehoor aan geven is asociaal. 

De huisvesting van statushouders is een maatschappelijke plicht. Mensen die vanwege (be-)dreiging huis en haard hebben moeten verlaten verdienen het om opgenomen te worden in onze gemeenschap. Ja, dit verhoogt de druk op het sociale woning aanbod. Maar niet in de mate zoals soms wordt gesuggereerd (<5% van de mutaties).

Om de kwaliteit van het landschap en onze natuur te behouden is het van belang grote woningbouwprojecten te concentreren op het gebied tussen Hoorn en Enkhuizen. In Medemblik bouwen we wat nodig is.