In onze regio, en met name onze gemeente wordt veel gewerkt met arbeidsmigranten. Zowel in de agrarische sector als in productie- en distributiebedrijven worden zij veelvuldig ingezet. Er zijn arbeidsmigranten die zich hier willen vestigen, maar velen van hen zijn seizoenarbeiders. Zij komen als er veel activiteiten zijn zoals zaaien en oogsten. In de tussenliggende periode zijn zij in het thuisland. Wij zetten in op duurzame vormen van arbeidsmigratie. Dat wil zeggen dat wij bij voorkeur arbeidsmigranten verwelkomen die zich definitief in Nederland willen vestigen. Arbeidsmigranten die hier voor een korte tijd naartoe komen, lopen een groter risico om onder slechte omstandigheden/voorwaarden te moeten werken en veroorzaken bovendien meer overlast.

De arbeidsmigranten die zich hier permanent vestigen maken onderdeel uit van onze samenleving. We vinden het dan ook belangrijk dat ze geregistreerd zijn en van zorgvoorzieningen, onderwijs en woonvoorzieningen gebruik kunnen maken.

Zoals vermeld in paragraaf 2.7.4 vinden wij dat de agrarische sector op dit moment een ongezond verdienmodel heeft die vooral leunt op de inzet van goedkope arbeidskrachten uit het buitenland. Wij beseffen ons dat dit niet gemakkelijk gestopt kan worden. De seizoensarbeiders die toch hier werk vinden dienen wel fatsoenlijk gehuisvest te worden.

Veel woningen voor seizoensarbeiders worden op het terrein van werkgevers gezet, of worden door werkgevers elders gekocht om te verhuren aan hun werknemers. Dit creëert een ongezonde afhankelijkheidsrelatie tussen werkgevers en werknemers. Daarom moeten deze woningen zodanig worden verhuurd dat deze afhankelijkheidsrelatie wordt doorbroken, daarbij kan worden gedacht aan het inzetten van de woningbouw-coöperaties. 

Ook ligt er een plan van de WBG voor een Campus. Een soort “center parcs voor arbeidsmigranten” / “de 18e kern”. De vraag is of dit de beste oplossing voor het huisvestingsprobleem is. Mocht dit na afweging van alle opties toch als beste uit de bus komen, dan pleiten wij voor een rol door de vakbond. Door arbeidsmigranten te interviewen en een stuk begeleiding te bieden krijgen zij meer inzicht in hun manier van leven zodat ze betere keuzes kunnen maken. Ook pleiten wij er voor deze campus zodanig in te richten dat, bij afname van de behoefte aan arbeidsmigranten deze campus ingezet kan worden voor reguliere woningzoekenden.

Een optie waar ook aan gedacht kan worden is het creëren van kleine, in het landschap passende woningen rondom een boerenerf waar zowel arbeidsmigranten als andere woningzoekenden gebruik van kunnen maken. Hierbij moet wel de eerder genoemde afhankelijkheidsrelatie in het oog gehouden worden.