Medemblik heeft op het gebied van recreatie en toerisme veel te bieden :
De relatieve rust ten opzichte van de Randstad, de ligging aan het water, de Westfriese Omringdijk, een eeuwenoude havenstad, met natuurlijk het Radboudkasteel en vele andere cultuurhistorische schatten, waaronder de Museumstoomtram, het Stoomgemaal museum, pittoreske lintdorpen zoals Twisk en Hauwert.

Kleinschalig toerisme stimuleren.

Er zijn verschillende vormen van toerisme; grootschalig en kleinschalig. Wij pleiten er voor om als gemeente vooral het kleinschalige te stimuleren. Bijvoorbeeld ecotoerisme, waarbij rekening wordt gehouden met mens en milieu, wordt steeds populairder. Denk aan kleinschalige accommodaties, geen uitbuiting van personeel, douchen met regenwater en alleen lokale producten op de menukaart.

Ook klinkt vanuit de maatschappij én de politiek steeds vaker de oproep om meer met de trein te reizen in plaats van het vliegtuig. Anna Pollock, oprichter van Conscious Travel en aanjager van duurzaam reizen, zegt: “We moeten anders gaan nadenken over toerisme en begrijpen dat we deel uitmaken van een groter geheel. We zijn onderdeel van de natuur en we moeten leren daarmee in harmonie te leven.” Volgens haar zijn al deze initiatieven een goed begin, maar is er veel meer nodig om toerisme op de lange termijn houdbaar te laten zijn. GroenLinks Medemblik pleit ervoor om op deze wijze haar beleid te maken en hierop te laten aansluiten.

Johan Idema, schrijver van het boek How to be a better tourist” pleit er voor de toerist zelf bewust te maken van zijn vakantiegedrag. “We zijn volkomen vrij om onze bestemmingen te kiezen en toch doen we allemaal hetzelfde. Ga eens naar een woonwijk, ga eens praten met mensen!” Hij wil vooral dat mensen naar hun eigen gedrag kijken en zichzelf dus als een betere toerist gaan gedragen.
Verschillende steden stellen al jarenlang een maximum aan het aantal hotels in de binnenstad, maar de groei van Airbnb zorgt ervoor dat toeristen juist weer meer in de binnenstad verblijven. Om dat tegen te gaan stelt de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld een maximum aan het aantal nachten dat een particulier zijn huis mag verhuren en verscherpt de controle hierop steeds meer.
De laatste jaren probeert Amsterdam toeristen te verleiden ook buiten de grachtengordel plaatsen te bezoeken. Zo promoot Amsterdam Marketing Zandvoort als ‘Amsterdam Beach’ en is kasteel Muiderslot omgedoopt tot ‘Amsterdam Castle’. Nederland heeft als voordeel dat afstanden klein zijn, zeker voor veel buitenlandse toeristen. Dat ondervindt ook deze groep toeristen, die verleid worden vanuit Amsterdam naar het Van Gogh Huis in Nieuw-Amsterdam af te reizen. Dus is dit voor Medemblik ook een optie om door die bril te gaan kijken.

Watertourisme in de stad Medemblik
De historische stad Medemblik heeft een grote aantrekkingskracht op zeilschepen en kleine motorboten. Ook watersport evenementen, zoals de 24 uurs race die in de stad Medemblik eindigt, worden door de historische stad met zijn mooie havens hierdoor aangetrokken. Dit kleinschalige toerisme besteedt relatief gezien veel in de stad bij de lokale horeca en ondernemers. 

Al jaren spelen er ideeën om “de witte vloot” (riviercruises)  meer ruimte te bieden in Medemblik. Wanneer hiervoor binnendijks een plek wordt ingericht zal dit de aantrekkelijkheid van onze historische haven direct aantasten. Ook spelen er ideeën om een buitendijkse voorziening te maken. Dit heeft in onze ogen weinig meerwaarde voor het toerisme ten opzichte van de kosten die dit met zich meebrengt en ook hier zal het een negatieve invloed hebben op het historische karakter van de stad. Riviercruiseprogramma’s werken wij daarom niet aan mee.

Museumstoomtram
Voor het toerisme in Medemblik is de Museumstoomtram van belang. Zonder subsidie kan de Museumstoomtram niet voortbestaan. Dit geld komt echter in de begroting uit de pot voor kunst en cultuur, waarop de laatste jaren zwaar is bezuinigd ten koste van de verenigingen voor onze inwoners. In Medemblik geven wij naar verhouding veel geld uit aan deze attractie (11% van de complete cultuurbegroting). Wetende dat de Museumstoomtram daar bovenop met een zekere regelmaat profiteert van uitkeringen uit de landelijke loterijen en dat er van de beschikbare middelen steeds nieuwe treinstellen worden gekocht, is GroenLinks van mening dat de subsidie een tandje minder kan.