Het begon met een groen frisse lentetocht door de West-Friese landerijen op weg naar Abbekerk. Daarna koffie met gebak in het dorpshuis met schoolkinderen, juffen, mensen van Rijkswaterstaat, de provincie, raadsleden en de burgemeester. Een vrolijke bijeenkomst met liedjes en toespraken, want ook de kinderen moeten het kunnen begrijpen. Het was BOOMFEESTDAG!

En er worden bomen geplant. Na de koffie vertrokken we naar een grote groene vlakte nabij de Broerdijk, langs de A7. Daar werden de bomen, fladderiepen, door de kinderen en iedereen die mee wilde helpen in cirkels geplant. Het thema van deze dag was “Bomen verbinden”. Bomen verbinden ons met elkaar door mooie herinneringen, de natuur en door hun leeftijd met de tijd en de geschiedenis. Als deze kinderen kleinkinderen hebben kunnen ze hen op een goede dag vertellen, dat zij die bomen hebben geplant. Ook werden er wensen van de kinderen in  kokers bij de bomen begraven en bloemen zaden gezaaid om insecten als bijen en vlinders te lokken. Als ooit ver in de toekomst deze bomen om zouden gaan, dan vindt een volgende generatie de wensen in de kokers. Mooie momenten voor ontmoeting en praatjes volgden. Zo vertelde iemand van Rijkswaterstaat mij, dat dit soort projecten steeds meer onderdeel van het beleid worden van deze dienst. Het gaat niet alleen meer om het bouwen en onderhouden van stroken asfalt, maar ook om de groenstroken, bomenrijen en rustplaatsen met banken van duurzame materialen daarlangs. Dit zijn plekken bij uitstek waar ter compensatie van het geluid en de vervuiling van het wegverkeer iets teruggedaan kan worden voor de rust, de zuivere lucht en de natuur. Nou, dat is toch mooi om te horen. Tot slot: GroenLinks heeft 10 zetels gewonnen, bedankt GroenLinks-stemmers!

 

Ria Manshanden, fractievoorzitter GroenLinks

Ria.manshanden@ziggo.nl