Dat doen we niet alleen, dat doen we samen met Westfriesland d.m.v. het Westfries Energie Kompas ( WEK ) en gemeenten in de kop van Noord-Holland d.m.v. de Regionale Energie Strategie ( RES ). Op deze wijze zijn wij direct betrokken bij het beleid van gemeenten in de regio als het hierover gaat. Al in 2019 hebben we een motie ingediend, samen met PW 2010 en PWF, met de strekking dat er regionale afspraken gemaakt dienen te worden over het aantrekken van bedrijven die mega hoeveelheden energie nodig hebben.
Deze motie heeft het niet gehaald. Later hebben wij bij de vaststelling van de RES een tweede poging gewaagd. Wederom haalde de motie het op een stem na niet. De steun hiervoor groeide echter wel. De strekking van deze motie was : We verwachten van burgers en bedrijven dat ze overschakelen op duurzame energie en dat ze zuinig omgaan met energie. Om hiervoor draagvlak te behouden zullen we een duidelijk signaal aan Hollands Kroon moeten afgeven dat hun beleid m.b.t. de datacentra niet kan. Microsoft heeft namelijk een claim gelegd op de groene energie van het windmolenpark Wieringermeer, zodat zij de groene duurzaamheids vlag kunnen laten wapperen, terwijl dit park duizenden huishoudens van groene energie had kunnen voorzien. Tijdens de algemene beschouwingen afgelopen november hebben we hier ook nog aandacht voor gevraagd; ook wij moeten er voor waken dat internationale bedrijven een claim gaan leggen op onze grond en water posities voor de productie en het gebruik van groene stroom. Wel de lasten en niet de lusten ? Dat kan natuurlijk niet.

Een goed en vooral gezond 2021 !

Dec. 2020, Ria Manshanden