De bollensector wil verduurzamen. Dat is positief,GroenLinks Medemblik echter vindt dit rijkelijk laat...
Lindley Ashline (c) Organic Tulip Festival 2011 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

De bollensector wil verduurzamen. Dat is positief,GroenLinks Medemblik echter vindt dit rijkelijk laat...

Tijdens de zomervakantie stond er in het NHD een artikel met de kop “Onderzoek moet teelt bollen op termijn redden”. De eisen van supermarkten worden strenger, klanten bewuster van de milieueffecten van bollenteelt, gewas beschermingsmiddelen worden in snel tempo verboden en de maatschappelijke waardering voor ons Nederlandse icoon “de tulp” is de laatste jaren afgenomen. En terecht.

Uitputting van de bodem en gebruik van schadelijke middelen hebben hun tol geëist. De grote afname van de biodiversiteit de laatste decennia is daar een aansprekend voorbeeld van. Nu gaat de sector samen met o.a. de universiteit van Wageningen onderzoeken hoe in de toekomst duurzamer geteeld kan worden. Rijkelijk laat en onbegrijpelijk dat de sector nu pas wakker wordt. Dit milieu, landschap en natuur probleem ligt niet alleen aan de bollensector, ook andere agrarische sectoren, zoals de grootschalige veeteelt hebben hieraan bijgedragen. Al in de jaren 70 van de vorige eeuw riepen mensen dat het zo niet verder kon en ontstonden de eerste biologische telers en veehouderijen. De meerderheid is traditioneler doorgegaan, omdat allereerst in verdienmodellen werd gedacht en niet in maatschappelijke verantwoordelijkheid t.a.v. mens, milieu, landschap, flora en fauna. De eerstvolgende raadsvergadering ligt er een wijziging van het bestemmingsplan buitengebied voor. Een tulpenbroeierij in polder het Grootslag wil uitbreiden boven de norm van 2 hectare. Grote loodsen, die hoe dan ook een impact hebben op het landschap. Dit is in de polder de derde aanvraag boven deze norm. Gelukkig ligt er boven de twee hect. de provinciale eis van landschappelijke inpassing en worden er steeds meer milieumaatregelen getroffen. Tot nu toe echter blijft dit wat ons betreft wat aan de magere kant. Waar blijven de robuuste groenstroken met inheemse soorten en zonnepanelen op de daken in de polder ? Wilt u als tulpenliefhebber een “schone” bol ? Koop dan een biologische. Op internet vindt u de adressen.

Ria Manshanden

GroenLinks Medemblik

www.GroenLinksmedemblik.nl

facebook.com/GLMedemblik