Op dit moment staat het bestemmingsplan Buitengebied op de agenda. Dat lijkt om grote belangen te gaan, wel of geen groter bouwblok voor bedrijven,huisvesting arbeidsmigranten, of wel of geen nacht opvang bij zorgboerderijen. Voor de mensen die het betreft zeer serieuze zaken, waarbij zorgvuldige besluitvorming past. Dit bestemmingsplan  echter is “conserverend” van aard , wat eigenlijk wil zeggen dat er geen grote veranderingen in vastgelegd worden, maar slechts fouten van het vorige plan worden hersteld.

Afwijkende plannen van ondernemers of particulieren kunnen daarna worden ingediend of worden afgerond. Onze aandacht ging uit naar de handhaving van mijnbouwlocaties naar gas in Oostwoud en Lambertschaag (we willen toch geen gebruik van fossiele brandstoffen meer ?! ), het beter beschermen van de landschappelijke waarde van de sloten met hun meanderende vormen ( door ons werk nu opgenomen in dit plan) en de stiltegebieden. Ons buitengebied kent 3 stiltegebieden, die geheel of gedeeltelijk binnen onze grenzen vallen. Grootslag oost, vanaf de vuurtoren te Enkhuizen, Grootslag west, de Weelen vanaf de Tolweg en de Weere, voornamelijk gelegen in Opmeer. Deze gebieden staan nu nog in dit plan. De provincie heeft echter opnieuw naar deze gebieden gekeken en geoordeeld, dat Grootslag west niet meer voldoet o.a.,omdat er  teveel geluid doordringt van nabij gelegen wegen. Om te bekijken wat we met de “stilte” in dit  prachtige natuur en wandelgebied gaan doen richt de provincie een “Stilte tafel”in. Daar wordt met alle belanghebbenden overleg gevoerd over dit gebied. De portefeuillehouder heeft toegezegd aan te schuiven bij deze tafel en wat ons betreft om de stem van de stilte te laten horen. Een stem vanuit het groen en de bomen, een stem vanuit de vogels in de lucht, een stem van het vlakke land, van wind, water en wolkenluchten. Een stem die ontroert.

Ria Manshanden,
fractievoorzitter GroenLinks
www.GroenLinksMedemblik.nl,
facebook.com/GLMedemblik
Ria.manshanden@ziggo.nl