Grote sociale veranderingen: De participatiemaatschappij

De laatste tijd kom je dit onderwerp voortdurend in de media tegen en ook wij in de politiek hebben hiermee te maken.

Door bezuinigingen op zorg- en welzijnsgebied gedwongen heeft de landelijke politiek bedacht dat ieder lid van de samenleving, gezond, ziek, jong of oud zoveel mogelijk actief moet deelnemen aan de samenleving. Stimuleren van de zelfredzaamheid, het zoveel mogelijk op eigen benen staan van voorzieningen, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het niet werkeloos thuis op de bank blijven zitten werden daarbij belangrijke uitgangspunten. Daarbij voert het rijk grote veranderingen door in het sociale domein: Onderwijs, jeugd en zorg. Grote verantwoordelijkheden op dit gebied komen straks bij gemeentes te liggen, zonder daar genoeg geld bij te leggen, zodat de West-Friese gemeentes zich genoodzaakt voelden dit samen te gaan doen. Over deze sociale veranderingen moeten wij als raadsleden vanuit ons politieke standpunt iets zeggen en besluiten. Honderden pagina’s met achterliggende stukken. Op zich vind ik de hoofd uitgangspunten wel gezond; het is tenslotte goed voor een mens zoveel mogelijk op eigen benen te staan, te leren verantwoordelijkheid te dragen. En het is praktisch zorg zo dichtbij mogelijk en in samenhang met elkaar te organiseren. Niettemin heb ik een aantal kanttekeningen. Allereerst vind ik dat patiënten en cliëntenraden hier nog te weinig bij betrokken zijn. Daarbij heeft dit grote effecten op de macht van de raden; het wordt zo grootschalig en onoverzichtelijk dat die het overzicht verliezen: Dat is niet goed voor de democratie. Ook maak ik mij zorgen over de kwaliteit van zorg en welzijn. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk met vrijwilligers en mantelzorgers te werken. Zij zijn niet zo gekwalificeerd als de professionals en in de thuiszorg dreigt gewerkt te worden met schoonmaakbedrijven i.p.v. gediplomeerde krachten. En het kan niet anders dat dit gevolgen heeft voor de werkgelegenheid. Kortom: Er zijn voor 2015, wanneer deze veranderingen ingevoerd gaan worden nog heel wat noten te kraken. Gelukkig Nieuwjaar!

Ria Manshanden, raadslid Progressief West-Friesland/GroenLinks

medemblik.groenlinks.nl     ria.manshanden@ziggo.nl