Teneinde de intensieve jeugdzorg toch eens van dichtbij te bekijken, bezocht ik ruim een jaar geleden de open dag in Bakkum. Ontvangst in een enorme partytent, subliem verzorgde catering en enthousiasmerende toespraken over de innovatieve behandelmethode van Horizon. Tijdens de bijeenkomst woonden er ongeveer 10 jongeren in de instelling, die om privacy-redenen tijdelijk elders waren ondergebracht. Tussen haakjes, kinderen die zichzelf verminken met messen, of die zoveel boosheid hebben opgekropt, dat er nauwelijks nog mee te communiceren valt. Een namenlijst, in het knutsel-/timmerhok, ergens achteraf tussen de bomen, als enige bewijs van hun bestaan.

Het oude gebouw bleek geschikter, dan mij vooraf was voorgespiegeld. De renovatie was alleen nog lang niet klaar. Mijn rondleidster bleek de manager te zijn. Ik stelde vragen over de bedrijfsvoering. Er was een ernstig probleem: een tekort aan gekwalificeerd personeel. Dat was simpelweg niet voorhanden. En er waren al meerdere kinderen weggelopen en dat was ongunstig voor de beeldvorming. Maar ja, er zat nou eenmaal geen hekwerk rond het terrein...

Wat moeten wij met Horizon op dit moment? Het beëindigen van het contract is niet per definitie gunstig voor de betrokken jongeren. Maar een ding staat wel vast: de marktwerking in de zorg heeft duidelijk zijn langste tijd gehad. Probleemjongeren zijn geen commercieel product. Gelukkig begint dat besef zo langzamerhand her en der door te dringen.

George van Keulen

Raadscommissielid GroenLinks Medemblik

george.vankeulen@raadmedemblik.nl