Huisvesting arbeidsmigranten

Al jaren zijn we in de raad van Medemblik met dit onderwerp bezig; het is een regelmatig terugkerend thema. De afgelopen jaren heeft ons fractielid, Ria Manshanden, de volgende koers gevolgd. Ook de komende jaren zal dit haar leidraad zijn.

- Goed luisteren naar alle betrokken partijen, waaronder Stichting PLON, de belangenbehartiger van de Poolse arbeidsmigranten.

- Geen grootschalige opvang en permanente opvang bij de agrariërs in de buitengebieden, dit laatste punt o.a. i.v.m. de dubbele afhankelijkheid.

- Opvang in woonhuizen, dat is beter voor de integratie. Maximaal 8 per huis, maximaal 2 per kamer. Het blijft maatwerk.

- Opvang in gebouwen in woonkernen bij voorkeur tot 30 personen, dit i.v.m. het beheer en de menselijke maat. Geen meerdere gebouwen voor opvang in een buurt dicht bij elkaar. De beheerder moet 24 uur per dag bereikbaar zijn. Voor de acceptatie in woonbuurten is een goed beheer van essentieel belang.

- Bij voorkeur opvang in leegstaande gebouwen i.v.m. de duurzaamheidsgedachte. Als het om nieuwbouw gaat bij voorkeur in samenwerking met woningbouw verenigingen.

- Stimuleren dat Europese arbeidsmigranten richting de reguliere huisvesting gaan, dus gewoon in huizen van de woningbouwverenigingen. Activiteiten stimuleren die de integratie bevorderen.

- In het kader van de krimp van de bevolking het vestigingsgedrag van de arbeidsmigranten blijven volgen, dit regionaal aankaarten i.v.m. met woningbouwopgaven. Een motie van ons over het laatste is in 2012 unaniem aangenomen.

- De gemeentelijke website heeft een digitaal loket met Poolse tolk, waar de arbeidsmigranten met hun vragen en problemen terecht kunnen. Dit actief promoten.

- Uitbuiting van de arbeidsmigranten o.a. door het regionale handhaving project “Kompas” actief tegengaan.

 

Ria Manshanden, lijsttrekker GroenLinks Medemblik voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014