Huisvesting arbeidsmigranten en kikkers en padden

Een update van ons raadslid!

Twee uiteenlopende onderwerpen, zoals u ziet. Omdat ik ze even belangrijk vond en niet wilde kiezen heb ik ze gecombineerd. Allereerst het rioleringsplan. De afgelopen raadsvergadering is dit plan vastgesteld. De discussie ging over onderhoud, afschrijvingstermijnen en natuurlijk de rioolheffing voor woningen en niet woningen. Belangrijke onderwerpen, maar wij hebben een totaal ander punt aangedragen: Afgelopen zomer las ik in het NHD een stuk met de pakkende titel “kikkers en de ladder naar de vrijheid”. Wat blijkt: Jaarlijks belanden zo’n 200.000 kikkers en padden tijdens hun jaarlijkse trek in rioolputten. Geen goede zaak voor de instandhouding van de soorten. RAVON(Reptielen Amfibieën, Vissen, Onderzoek Nederland), vroeg gemeenten hier aandacht aan te besteden. Dit punt heb ik in de commissie ingebracht. Via eenvoudige middelen bijvoorbeeld roosters of ladders voor of in de putten kan veel kikkerleed voorkomen worden. D.m.v. een motie, samen met de VVD, hebben wij het college opgeroepen beleid op dit gebied in het rioleringsplan op te nemen. De motie is raadsbreed aangenomen!

Ten tweede de huisvesting arbeidsmigranten. In december 2012 is hierover beleid vastgesteld. Belangrijkste afspraken toen: Geen grootschalige opvang, max. 8 personen per woonhuis, opvang tot 50 personen bij voorkeur in leegstaande panden en permanente opvang bij agrariërs in het buitengebied werd mogelijk. Wij hebben toen tegengestemd, omdat we het niet van deze tijd vonden werknemers vanwege de dubbele afhankelijkheid bij agrariërs op te vangen en we vonden de besluitvorming te overhaast genomen. We hadden een vooruitziende blik; de aantallen zijn toen wel bepaald, maar niet de plek. Nu is het dus mogelijk in bijvoorbeeld 3 aparte gebouwen dicht bij elkaar 50 personen elk op te vangen. Op die manier wordt het toch grootschalig en kan de belasting voor een buurt en de arbeidsmigranten te groot worden. Dat is niet wat vorig jaar is bedoeld! Wat wij nu vervolgens vinden: Goed dat de lopende aanvragen in afwachting van nieuwe besluitvorming zijn stilgelegd. Geen grootschalige opvang door een goede verdeling over de kernen en een betere communicatie met de buurt.

Ria Manshanden, raadslid Progressief Westfriesland/GroenLinks

http://medemblik.groenlinks.nl  (ria.manshanden@ziggo.nl)