Op donderdag 19 november 2020 kwam tijdens de jaarlijkse begrotingsraad, de gemeentelijke begroting van Medemblik aan de orde. Veel later dan gebruikelijk. Om de begroting sluitend te kunnen krijgen en het tekort van 2,2 miljoen euro weg te werken, had het college exorbitant veel tijd nodig gehad. Het werd beslist een memorabele bijeenkomst. Het college stelde een enorme kaalslag in het vooruitzicht. De gemeenteraad plaatste daar tal van wijzigingsvoorstellen (21 amendementen en 25 moties) tegenover. Maar die werden stuk voor stuk als onhaalbaar naar de prullenmand verwezen.