Lezing Koopmanspolder

De opkomst bij de lezing over de Koopmanspolder was groot! Een kort verslag, en een paar mooie foto's...

24 augustus j.l. organiseerde GroenLinks Medemblik een wandeling door de Koopmanspolder bij Andijk, onder leiding van de heer Roel Doef. Voorafgaand aan deze wandeling gaf hij een presentatie over deze polder aan ongeveer 60 geïnteresseerden. De koopmanspolder is een natuurgebied van 14 hectare, waar geëxperimenteerd wordt met verschillende waterstanden. Dit wordt gedaan om het effect hiervan te kunnen meten op natuur en de omliggende omgeving van het IJsselmeer, op waterveiligheid (wat belangrijk is in verband met de stijgende zeespiegel) en om te meten hoe schoon het water is. Het was een zeer informatieve en inspirerende bijeenkomst

Voor meer informatie over de Koopmanspolder,zie:

http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Groen/Groenprojecten/Koopmanspolder.htm