Mysteryshoppers

Soms loopt je in de politiek tegen een muur op. Dat gebeurde mij in de commissievergadering van 28 augustus. Waar ging het over? Er lag een raadsvoorstel “Preventie en handhavingsplan Drank en Horecawet”.

Zoals bijna iedereen weet, wordt al jaren ingezet op het terugdringen van alcohol gebruik onder jongeren. Vanaf 1 januari 2014 mag er aan jongeren onder de 18 zelfs geen alcohol meer verstrekt worden. Daar kan iedereen natuurlijk alles van vinden, feit is wel dat het gebruik van alcohol voor jongeren niet goed is. We kennen allemaal de verhalen van de jonge hersenen, die schade oplopen. Zelf ben ik van de school van de preventie en goede voorlichting in plaats van het strenge verbieden. “Van verbiede komt stiekemighoid“, las ik op de West-Friese scheurkalender. Maar goed, de nationale wet is duidelijk, geen alcohol onder de 18 en daarnaast zijn er allerlei voorlichting en preventie programma’s. Daar kan ik mee leven. Maar ik heb grote moeite met het volgende, wat ik in het “Handhavingsplan Drank en Horecawet“ las. Om regionaal te bekijken of het beleid effect heeft worden onder andere jongeren als mysteryshoppers, een soort verklikkers, ingezet. Ik vind dit echt niet kunnen, mijn geweten kwam in opstand! Jongeren zijn volop in ontwikkeling, moet je die met dit soort schimmige praktijken belasten? Welke kant gaan we op? Het doel kan nooit de middelen heiligen. Dit gooide ik dus tijdens die vergadering in de groep en ik had het ook nog over DDR praktijken van voor de val van de muur. Dat was duidelijk te kras, de hele raad kreeg ik over me heen. Niemand deelde mijn mening, behalve Piet Groot van de Bamm. Voor mij onbegrijpelijk of ben ik zo naïef? Ik blijf bij mijn mening, zeker nadat ik op internet “mysteryshopping” intoetste. Er zit een wereld van bedrijven en organisaties achter. Mijn GroenLinks-mensen deelden wel mijn mening. Wij willen een wereld gebaseerd op openheid en vertrouwen, niet gebaseerd op schimmigheid en wantrouwen. De wereld in met open vizier!

Ria Manshanden, lijsttrekker GroenLinks