Naar een nieuwe economie

Hoe oud zal ik geweest zijn ? Een jaar of 20 ? Ik weet het niet precies meer. Al vroeg in mijn jonge jaren bezigde ik de uitspraak, als het om politiek economische zaken ging : “De economie van het genoeg” i.p.v. van “Economische groei“.

Nooit heb ik begrepen waarom groeicijfers van productie, consumeren en winsten zo belangrijk waren, terwijl dit ten koste ging van allerlei kwetsbare zaken als schone lucht, water, de natuur en het welzijn van mens en dier. Zag men het niet, of wilden ze het niet zien ? Waarschijnlijk zal ik in de jaren '70 van de vorige eeuw geïnspireerd zijn geweest door het Rapport van Rome, “Grenzen aan de groei”. Nu, jaren later, leven we in een tijd waarin begrippen als “Een duurzame economie”, “Een circulaire economie” en het uitgangspunt “People, Planet en Prosperity” (de drie P’s) bij economische agenda’s steeds belangrijker worden. Veel bedrijven pakken dit op. Dat is mooi en stemt optimistisch. Tegelijkertijd zien we, als het om uitbreidingen van bedrijven gaat, gemeenten huiveren om grenzen aan te geven, want het is goed voor de werkgelegenheid, terwijl het ten koste gaat van het open landschap, het milieu( lichtvervuiling) en de rust van mensen in woongebieden door steeds zwaarder landbouwmaterieel en geluidhinder. Daarbij gaat het argument van de werkgelegenheid zeker niet op. Kassen, tulpenbroeierijen en andere grote bedrijven zijn volledig afhankelijk van arbeidsmigranten. Wij pleiten ervoor bij ieder verzoek tot bedrijfsuitbreiding duidelijker grenzen aan te geven. Bedrijven kunnen wel groeien, maar anders groeien. Groeien bv. in de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden, de producten, het milieu, CO2 reductie, materiaalgebruik en het welzijn van mens en natuur. Steeds meer economen bepleiten dit ook.
Wilt u meer hierover weten ? Kijk dan op de site van de Stichting “OURNEWECONOMY” https://www.ourneweconomy.nl/
Ria Manshanden 

Ria.manshanden@ziggo.nl  www.GroenLinksmedemblik.nl, facebook.com/GLMedemblik