Naast de bescherming van kwetsbare mensen vindt GroenLinks de kwetsbare waarden van essentieel belang. Hieronder verstaan we een schoon milieu, natuur en landschap, stilte en duisternis. GroenLinks mag dan 10 zetels gewonnen hebben, in zijn totaliteit hebben de ‘linkse partijen’ verloren en mogen we vrezen voor een wezenlijke nieuwe duurzame toekomst, waarin naast economie ook deze zaken gelijkwaardige aandacht krijgen. Onlangs heeft een motie van ons om deze waarden expliciet te benoemen het niet gehaald. Jammer, want in 2019 komt er een Nieuwe Omgevingswet.

Daarin gaat het niet zozeer om regels en plannen, maar om maatwerk en overleg wat eigenlijk inhoudt dat alles mogelijk kan worden, zoals onlangs landelijk bleek bij de dreiging van het bouwen in de duinen langs de kust. Tijdens een bijeenkomst over dit onderwerp werd gezegd: “Degenen, die wat willen (lees: ondernemers) krijgen er een tandje bij, degenen die dat niet willen een tandje minder“. We vinden allemaal  een duurzame toekomst belangrijk, maar als het op daden aankomt blijft de meerderheid kiezen voor de korte termijn, geld en de bestaande economie. Daarbij blijkt ook dat praktisch niet goed geregeld is zaken te beschermen. Dat werd onlangs pijnlijk duidelijk bij het dempen van een landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle sloot in Twisk. De fundamenten van een van de twee vroegere molens  zijn daar nog aanwezig. Zeker nu die nieuwe wet er aan komt vind ik het van groot belang deze kwetsbare zaken te benoemen en te beschermen. De motie mag dan niet zijn aangenomen, dat wil niet zeggen dat onze strijd hiervoor stopt.

 

Ria Manshanden

Raadslid GroenLinks Medemblik