Regels...

“Vrijheid zonder discipline is chaos, discipline zonder vrijheid is tirannie“. Deze spreuk kwam ik tegen in een VN (Vrij Nederland) en staat ergens geschreven boven een bar te Amsterdam.

“Vrijheid zonder discipline is chaos, discipline zonder vrijheid is tirannie“. Deze spreuk kwam ik tegen in een VN (Vrij Nederland) en staat ergens geschreven boven een bar te Amsterdam.

Dit geldt natuurlijk ook voor regels. Op dit moment hangt “deregulering” in Nederland in de lucht. Voor een groot deel terecht, want iedereen kan wel een voorbeeld noemen van een onzinnige regel. In de politiek hebben we regelmatig met deze matiging of over de schutting gooien van de verantwoordelijkheid van de handhaving van regels te maken. Bijna iedere raadsvergadering staat er wel een punt hierover op de agenda.

Zo ook de laatste keer. De provincie wilde niet langer de verantwoordelijkheid nemen voor de tempering van reclame borden in de open velden. Dat moesten de gemeentes voortaan zelf maar doen en opnemen in hun APV (Algemene Plaatselijke Verordening). De VVD, het felst tegen overheidsbetutteling, kwam hierop met 2 moties. Een met de strekking de provinciale regels met betrekking tot reclameborden niet op te nemen en een met de strekking de hele APV eens kritisch onder de loep te nemen. De eerste motie hebben we niet gesteund.

Verrommeling van het landschap dreigt voortdurend. Het West-Fries Genootschap heeft ons laatst verzocht reclame borden aan banden te leggen; ze verstoren teveel het mooie zicht op de landerijen. Dit moet je reguleren vinden wij, voordat je door de borden het veld niet meer kan zien. We vinden toerisme en recreatie immers zo belangrijk.

De tweede motie hebben we wel gesteund. De noodzaak van regels en het gedrag van mensen veranderen voortdurend, dus een kritische blik op de APV kan zinvol zijn. Helaas krijgen we het vroeger verplichte bladeren en sneeuw ruimen van de openbare stoep voor de deur daarmee niet terug.

 

Ria Manshanden, fractievoorzitter GroenLinks