Begin 2016, begrepen wij uit de antwoorden van het college op onze vragen, zou in onze gemeente round-up als bestrijdingsmiddel van onkruid in het openbare groen en de openbare ruimte niet meer gebruikt mogen worden. Tijdens de begrotingsbehandeling van 2016 werd er daarom geld gereserveerd om het onkruid op andere manieren te bestrijden, zoals borstelen en verbranden. Wij blij, want het is aangetoond dat dit middel niet goed is voor de gezondheid van mens en dier. Tot mijn verbazing las ik kortgeleden in een piepklein berichtje in het NHD dat daar op teruggekomen werd.

Niet vanuit de gemeente, maar vanuit de Europese Commissie, gebaseerd op nieuwe feiten en onderzoek. Onbegrijpelijk, zoveel tegenstrijdige onderzoeken er de laatste jaren over dit onderwerp zijn gepresenteerd. Het lijkt zo logisch. Als planten er snel, langdurig en effectief mee bestreden kunnen worden, dan kan het bij veelvuldig en steeds terugkerend gebruik niet goed zijn voor de omgeving. Afgelopen donderdag tijdens de behandeling van de evaluatie van ons gemeentelijke Groenbeheer plan werden hier vragen over gesteld door het CDA. Zij zien “onkruid” o.a. als bedreiging voor de agrariërs en willen het daarom zo min mogelijk zien in het openbare groen, langs bermen en wegen. Zij juichen deze nieuwe wending toe. Wij vinden het ontzettend jammer. Jaren lang was het onduidelijk wat er met round-up zou gebeuren, eindelijk was er dan in 2016 duidelijkheid en richtte Europa en alle gemeenten zich naar een duurzamer groenbeheer en nu dan dit. Verwarring alom. Mag het nu wel of niet. En wie mag het wel of niet gebruiken. Van het CDA vinden wij het behoorlijk onverantwoordelijk dat zij deze duurzame stappen van onze gemeente, waaronder het niet meer gebruiken van round-up weer ter discussie stellen. Want hoe je het ook wendt of keert op de lange duur kun je niet ongestraft deze middelen onbeperkt blijven gebruiken.
Ria Manshanden,fractievoorzitter GroenLinks
Medemblik.GroenLinks.nl, facebook.com/GLMedemblik
Ria.manshanden@ziggo.nl