Stankoverlast Twisk, Opperdoes en Medemblik door biovergister Agriport ?

Het college van de gemeente Hollands Kroon heeft een vergunning verleend voor de bouw van een biomassacentrale aan de Oostlanderweg in de Agriport. GroenLinks Medemblik heeft hierover vragen gesteld aan het college van de eigen gemeente. Want het had er alle schijn van dat deze biovergister voor stankoverlast zou kunnen gaan zorgen voor de kernen Opperdoes, Twisk en Medemblik en dat er tientallen vrachtwagens door Opperdoes en langs de dijk zouden gaan rijden. Parallel met de betreffende raadsvragen  heeft een gesprek plaatsgevonden met twee van de ondernemers, die de fabriek willen gaan bouwen.

De beantwoording van de vragen en het onderhoud met de ondernemers heeft een deel van de zorgen weg genomen: er komt geen 20 meter hoge schoorsteen, die vervuilde lucht gaat uitstoten. In plaats daarvan is gekozen voor een afzuig- en luchtfilterinstallatie. Alle activiteiten zullen binnen in een bedrijfshal plaatsvinden en het merendeel van de vrachtwagens zal vanaf de A7 direct afslaan richting de Agriport en niet de route kiezen langs de vuilstort. In hoeverre alle toezeggingen zullen worden nagekomen, zal de toekomst moeten uitwijzen, maar vooralsnog lijkt er weinig reden om protest aan te tekenen tegen de komst van de biovergister.

 

De plannen sluiten tot op zekere hoogte aan bij het streven naar een meer duurzame, circulaire economie. De biovergister zal namelijk biologisch afval, afkomstig uit de glastuinbouw en verpakkings- en restafval gaan verwerken tot biogas en warmte, waarmee de naastliggende kassen kunnen worden verwarmd. De vrijkomende CO2 zal eveneens hergebruikt worden in de kassen. De levering van het afval is contractueel vastgelegd. Er mag dus vanuit gegaan worden dat toestanden zoals in Hensbroek, waar de biovergister draaiende werd gehouden met afval uit Polen, Duitsland en België, hier uitblijven.

 

Uit de antwoorden van het college van Medemblik blijkt overigens dat de communicatie met buurgemeente Hollands Kroon voor verbetering vatbaar is. De termijn om zienswijzen in te dienen blijkt al lang en breed verstreken en net als met alle andere grootschalige ontwikkelingen achter de dijk van Medemblik, zijn de omwonenden niet in de gelegenheid gesteld om voor hun belangen op te komen. Een goede buur is beter dan een verre vriend, maar een slechte buur kan soms beroerder zijn dan een verre vijand…