Een paar jaar geleden heeft de provincie alle stiltegebieden onder de loep genomen. De “herijking van de stiltegebieden” heette dat en heeft o.a. daarvoor “stiltetafels” georganiseerd voor die gebieden die niet langer het predicaat “stilte gebied“ verdienden, omdat er teveel lawaai en/of te weinig biodiversiteit was. Weelen West was zo’n gebied. Burgers, agrariërs en alle andere belanghebbenden konden meepraten. Ook wij zijn aangeschoven met als insteek dit gebied als stiltegebied te behouden. Groot was daarom onze vreugde toen we vorig jaar lazen dat binnen de nieuwe Provinciale Omgevingsverordening Grootslag West zijn status behield. De colleges van Westfriesland echter dachten hier anders over en hebben hierop een zienswijze ingediend. Zij willen dat het gebied herbegrensd wordt tot het stuk waar nog echte stilte is en dat is het stuk ten westen van de Kadijkweg. Het stuk tussen de Kadijkweg en de Dijkgraaf Grootweg zou dan niet langer een stilte gebied zijn o.a. door teveel weglawaai, maar recreatiegebied. Dit vonden wij jammer. I.p.v. dat er wat aan het lawaai gedaan wordt, maken we de stiltegebieden maar kleiner. En dat gebeurt niet alleen hier, zo wordt het in het hele land opgelost, omdat het stiller maken van wegen te veel geld kost. Het enige wat we nog kunnen doen is strijden voor het behoud van de overgebleven stukken. Het onder de aandacht brengen van het belang van zo’n gebied o.a. door publicaties en het aanbrengen van bebording helpen daarbij. Hier gaan we de komende tijd aan werken.

Ria Manshanden, GroenLinks  Medemblik    ria.manshanden@raadmedemblik.nl                                                                                                              www.GroenLinksmedemblik.nl, facebook.com/GLMedemblik