Verkiezingskrant Medemblik

Voor de verkiezingskrant Medemblik heeft onze lijsttrekker een paar heldere antwoorden gegeven:

1. Wat doet de gemeenteraad voor inwoners en bedrijven?

“Goed luisteren bij initiatieven en ontwikkelingen van en voor burgers en bedrijven. Vervolgens onderzoeken wat de kansen en problemen zijn. En zo uiteindelijk tot goede oplossingen en besluiten te komen door goede samenwerking. 

Bijvoorbeeld: De proefboringen naar gas in Oostwoud en Lambertschaag. Als raadslid heb je de verantwoordelijkheid om dat vanuit je partijstandpunt te beoordelen, nadat je alle kanten van het probleem bekeken hebt. In ons geval betekent dat: duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Exploitatie van bodemschatten vinden wij geen duurzame oplossing van de energieschaarste.”

2. Noem 2 behaalde successen van uw partij van de afgelopen periode

“1. Op ons initiatief zijn stilte en duisternis erkend als landschapselementen en opgenomen in de structuurvisie. Dat betekent concreet dat wij als raadsleden, maar ook burgers zelf meer kunnen doen tegen licht- en geluidshinder. 

2. Meer aandacht voor groen en de bescherming van de biodiversiteit. Een concreet resultaat hiervan is dat er maatregelen genomen worden om de grote sterfte aan kikkers, padden en hagedissen die in rioolputten terechtkomen, tegen te gaan.”

3. Noem de 3 belangrijkste punten uit uw verkiezingsprogramma

“1. Wij willen de eventuele krimp van de bevolking niet bestrijden, maar begeleiden. Dus niet inzetten op groei door woningbouwopgaven elders vandaan te halen. Maar inzetten op Medemblik als groene plattelandsgemeente met een duurzame innovatieve agrarische sector en als rust-, zorg- en recreatiegebied voor de eigen inwoners en Randstedeling. Behoud en bescherming van landschappelijk schoon, natuur en cultuurhistorische waarden zijn daarbij van groot belang.

2. Door een terugtredende overheid en enorme bezuinigingen op Zorg & Welzijn, dreigt de kwaliteit verloren te gaan. Dit houden we scherp in de gaten. Dus geen schoonmaakbedrijven in de thuiszorg. Juist bij hulp aan kwetsbare mensen is professionaliteit van belang. Wij blijven geloven in een zorgzame overheid.

3. De energierekening van onze gemeente kan drastisch omlaag. Wij willen een energieneutraal gemeentehuis en led-verlichting in alle lantaarnpalen.”

bron: Arjan Jonker (Gorgias Tekst & Communicatie)