Dagen achtereen stil in de lucht is het al jaren niet meer. Sinds de komst van de polderbaan en de route “Andik” ( Je schrijft het echt zo), die de vuurtoren te Enkhuizen als oriëntatiepunt heeft, wonen o.a. de Andijkers pal onder een vliegroute. Je raakt er erg genoeg aan gewend, maar het verschil met de tijden van voor de komst van de polderbaan is goed te merken.

Vooral in de vakantietijd hoor je af en aan vliegtuigen. Ik kan me herinneren dat ik lang geleden constateerde; “Het is niet altijd meer stil in de lucht “.Daar komt nu vliegveld Lelystad bij. Wat dit voor Medemblik en de regio gaat betekenen is nog niet duidelijk, daarom hebben wij hier vragen over gesteld. Met als insteek : Laten we goed opletten wat er gaat gebeuren!

Westfriesland wil tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s gaan behoren. Dan hebben we het niet alleen over economie en werkgelegenheid, maar dan hebben we het ook over wonen, welzijn, recreatie en toerisme. Dit mooie gebied binnen de Westfriese Omringdijk, voor driekwart gelegen aan water heeft qua natuur, cultuurhistorie en landschap veel te bieden. Drukke vliegverkeer routes boven ons gebied zouden dat behoorlijk kunnen verstoren. Daarom roepen wij alle 7 Westfriese gemeentes op de ontwikkelingen scherp in de gaten te houden. In oktober komt er gelegenheid voor gemeentes, burgers, bedrijven en instellingen een zienswijze in te dienen en u kunt vragen stellen via alderstafellelystad.nl. Via petitie.nl kunt u meerdere petities over dit onderwerp ondertekenen.

Ria Manshanden,

fractievoorzitter GroenLinks

Medemblik.GroenLinks.nl
Ria.manshanden@ziggo.nl
facebook.com/glmedemblik