Wensdenken.

De weken van de formatie waarbij deelnemer GroenLinks  een belangrijk aandeel nam, zit er op..

Er werd vurig gehoopt op een goede afloop om uiteindelijk  mee te kunnen regeren,  de winst van de verkiezingen te kunnen verzilveren. Echter helaas het heeft niet zo mogen zijn..

Wat is daar nu zo “helaas” aan?

 Is het een “helaas” van de macht, waar we als partij nu geen deel van kunnen uitmaken? Of is het een “helaas” van de stugge starheid van het vastgeroeste economische denken dat de wereld van nu zo bepaalt?

Wij zouden als GroenLinks  met onze opstelling aan de oorlogsvluchteling  gegarandeerde veiligheid kunnen bieden.  De oorlogsvluchteling niet opbergen in de zo genaamde opvangstaten. zoals het voorstel ter discussie lag.. En dat juist dit “barmhartige Samaritaan” verhaal, door het CDA werd geblokkeerd.  Ik noem dit  een schijnheilige opstelling van het CDA, waar een andere opstelling van te verwachten was als Christelijke partij.

Hardvochtigheid wint, zoals ooit door Balkenende de “ VOC mentaliteit” werd genoemd  als het om economie gaat.

 Een vluchteling vertaalt naar waarde, is niets waard, zou hieruit opgemaakt kunnen worden.  Dat noem ik  een treurig verliezen.

Ik ben trots op Jesse Klaver en zijn team,  die aan  de onderhandelingen hebben deelgenomen.

Blij, dat ze niet gevallen zijn voor de macht om te regeren,  ten koste van de meest kwetsbaren in onze wereldsamenleving, de oorlogs vluchteling.

Uiteindelijk heeft de zetelwinst al een geweldige impact gehad nu het bedrijfsleven kiest voor duurzaamheid. En dat is pure winst. Want die winst heeft indruk gemaakt. Felicitaties voor ons!!

De vraag nu is wat voor een regering er uit de bus komt rollen. En wellicht gaan de gemeenteraad verkiezingen in 2018 nog wel eens worden voorafgegaan door nieuwe verkiezingen.  Werk aan de winkel.

Op de achtergrond wordt er inmiddels hard gewerkt aan de voorbereiding van de komende verkiezingen We hebben een nieuwe webmaster Bart Huisman, die het van Maarten Slot heeft overgenomen.  Veel dank aan de inzet van Maarten  de afgelopen jaren.

Bart gaat de Website en Facebook inzetten om ons van informatie te voorzien. We zullen weer een ampel beroep gaan doen op onze leden om daarin te participeren.

Meedenken is gewenst en inmiddels zijn er gegadigden om het ad interim  bestuur te vervangen.
De komende maanden komt het erop aan.

 

Adriaan van Berkel

Voorzitter GroenLinks Medemblik