Windmolens in het kassengebied?

Eerst een korte terugblik. Vlak voor de zomerstop ontvingen we van de provincie de notitie “Wind op land”. De provincie heeft namelijk met het rijk in vermelding met Europese duurzaamheids-opgaven besloten om meer windenergie te produceren op het land. Grote delen van West-Friesland en ook van Medemblik zijn aangewezen als zoekgebied voor nieuwe windmolens.

Eerst een korte terugblik. Vlak voor de zomerstop ontvingen we van de provincie de notitie “Wind op land”. De provincie heeft namelijk met het rijk in vermelding met Europese duurzaamheids-opgaven besloten om meer windenergie te produceren op het land. Grote delen van West-Friesland en ook van Medemblik zijn aangewezen als zoekgebied voor nieuwe windmolens.

Dit staat haaks op het huidige beleid; Medemblik wil geen nieuwe molens meer op land. Ze veroorzaken teveel overlast en ze verstoren de schoonheid van ons kwetsbare landschap. Het was van groot belang dat Medemblik een zienswijze op deze notitie zou indienen. GroenLinks heeft deze handschoen opgepakt, met directe steun van PW 2010, D66 en de PvdA. Als groene partij zijn wij voor duurzame energie, maar dat mag niet ten koste gaan van welzijn van mensen, kwetsbare waarden en recreatieve ontwikkelingen. Bovendien vinden we het geen goede zaak dat gebieden vlak boven de Randstad worden ontzien en mogelijkheden langs spoor en snelwegen te weinig worden benut. Daarbij willen we nadrukkelijk wel de verantwoordelijkheid voor duurzaamheids opgaven op ons nemen en hebben daarom het college de opdracht gegeven dit onderwerp op de West-Friese agenda te plaatsen. De motie werd unaniem aangenomen.

Inmiddels blijkt dat de provincie wil vasthouden aan zijn plannen windmolens in het kassengebied te plaatsen. Geen goede zaak. De nieuwe molens worden naar verwachting groter en hoger en zullen nog nadrukkelijker het landschap domineren en de sfeer met hun geluid en slagschaduw bepalen. Moet in een agrarisch productiegebied alles maar kunnen? Ook daar werken en wonen mensen. Echte duurzaamheid is goed voor de omgeving. Megamolens zijn dat niet. Het wordt tijd dat er ingezet gaat worden op kleinere molens met meer vermogen en andere vormen van duurzame energie!

Ria Manshanden, fractievoorzitter GroenLinks Medemblik