Zonneweiden en consuminderen

We zijn er maar druk mee, zonnepanelen, warmtepompen, windmolens, isoleren en aardgasvrij bouwen. Om aan de klimaat-doelstellingen te voldoen zijn niet alleen particulieren, maar ook gemeenten druk bezig met beleid en concrete acties.

In de achtertuin van het gemeentehuis ligt sinds kort een zonneweide en binnenkort wordt tijdens een van de regionale bijeenkomsten de regionale energiestrategie ( RES ) besproken. Op dit moment liggen er 9 verzoeken bij de gemeente voor het realiseren van zonneweiden. Het gaat om bijna 70 hect. verspreid over de gemeente. Via een bespreeknotitie werd ons gevraagd welke verzoeken wel of niet ingewilligd kunnen worden.

Voor GroenLinks is duurzame energie opwekking van groot belang. Niettemin wilde ik hierover de mening van de leden peilen, want ook het open landschap en natuurwaarden vinden we immers belangrijk. Wat doen die panelen met het bodem en plantenleven, de roof en weidevogels ? De volgende hoofdpunten kwamen naar voren. Niet alleen de opwekking van duurzame energie, maar ook het open, weidse landschap, de natuurwaarden en de vollegronds voedselproductie blijven we belangrijk vinden.

Er ligt nog een enorme potentie voor zonne-energie op lege daken. Wat bv. te denken van de lege daken van agrarische loodsen in de polder ? Begin daar eerst maar eens mee. Ook binnen ongebruikte bouwvakken van agrarische en bedrijfsbestemmingen, langs wegen, dijken of op water liggen nog mogelijkheden genoeg. Kleinschalige zonneweiden tot zo’n 100 vierkante meter kunnen wat ons betreft overal. Ook fiets en wandelpaden met zonnecellen bieden volop mogelijkheden.

Naast dat alles hebben wij aandacht gevraagd voor het verminderen van energie gebruik. Consuminderen noemen wij dat. Wat hebben al die weiden voor zin als we daardoor meer energie gaan gebruiken ? Energieproductie zien wij graag  hand in hand gaan met energiereductie. Niet alleen goed voor het milieu, maar ook goed voor uw portemonnee.

Ria.manshanden@ziggo.nl   www.GroenLinksmedemblik.nl, facebook.com/GLMedemblik