“ Beter betrekken van inwoners bij besluitvorming, woningen voor iedereen en een socialere, groenere en duurzame gemeente ”

Hoi! Aangenaam, Bart Huisman, commissielid voor GroenLinks Medemblik.

Mijn ervaringen tot nu toe.
Na rond de tweedekamer verkiezingen in contact gekomen te zijn met GroenLinks Medemblik ben ik steeds meer gaan doen en ben ik sinds oktober commissielid. Dit betekent dat ik samen met Tanja en Ria de voorbereidende vergaderingen doe, voorafgaand aan de raadsvergadering waar Ria de uiteindelijke stem namens u heeft. Tijdens dit "commissiewerk" zoals dat heet zie ik heel veel wat beter kan. Ik zie dat er teveel beleid gemaakt wordt zonder de inwoners mee te nemen in wat zíj willen en hoe de inwoners zaken anders ervaren dan er bijv. in beleidsstukken wordt gesteld. Ik ben nog niet zo lang commissielid, maar als ik dan wil weten hoe iets werkt en verbeterd kan worden, en dan hoor "zo werkt dat nou eenmaal", daar ben ik echt allergisch voor geworden. Wij zijn er om zaken te veranderen en verbeteren. Ook als dit op regionaal gebied moet gebeuren.
  Woningbouw en burger participatie
Neem nou bijvoorbeeld de woningbouw waar we afgelopen weken druk mee zijn geweest. Er is een regionale woonvisie aan de hand waarvan een lokale woonvisie gemaakt is. Documenten van vele pagina's dik. Natuurlijk gaat bijna geen inwoner dit allemaal lezen. Er wordt dan gezegd dat "de burger" daar geen interesse in heeft. Maar als ik vervolgens de reacties op een artikel van Wognum Actueel zie over het tekort aan goedkope woningen, of iemand spreek over hoe de Bloesemgaerde is opgezet en daarmee de bloesem gefinancierd, dan blijkt dat inwoners hier echt wel een sterke mening over hebben die anders is dan wat er in de afgelopen jaren is uitgevoerd. We moeten beter uitleggen aan de inwoners wat de consequenties zijn van bepaalde besluiten, en hier samen met de inwoners een visie op ontwikkelen hoe we dit in de toekomst graag zien. Dit moet zich niet beperken tot een selecte groep van bijv een kernraad of experts, maar alle inwoners.
  Duurzaamheid
Ook wil ik dat we veel duurzamer met zaken omgaan. Dit gaat niet alleen om duurzaamheid in energiegebruik, duurzaam betekent ook dat materialen lang mee gaan. Een gebouw zet je niet voor 30 jaar neer, maar voor min. 100 jaar. Kijk hoeveel oude huizen er nog staan, maar hoeveel publieke gebouwen er gebouwd en gesloopt worden. Duurzaamheid betekent ook dat je zo veel mogelijk hergebruikt. Bij het slopen van een pand hoeven dakpannen, dikke balken en andere materialen niet altijd kapot. Duurzame keuzes moeten niet alleen bij grote aanbestedingen maar bij iedere keuze de standaard worden bij de gemeentelijke inkoop, en hiermee een goed voorbeeld voor de inwoners zijn.
persfoto-groenlinks-medemblik-bart-huisman.png