Onlangs wilden wij en D66 vragen stellen over het round-up gebruik. Dat hebben we uitgesteld naar rustiger tijden. We hoorden de tractoren al ronken voor het bordes. Wat is er aan de hand ? We bevinden ons in een overgangsfase van een lineaire naar een circulaire economie. Van een economie van onbegrensde groei naar een inclusieve economie die ook rekening houdt met welzijn van iedereen en kwetsbare waarden. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Ondertussen gebeurt er veel. Overal verschijnen zonnepanelen, zie je elektrische auto’s rijden en natuurprojecten ontstaan en worden er vlinders, libellen en vogels geteld en bomen geplant. Wij blijven echter waakzaam en komen zeker terug op het round-up verhaal. Ook zien we het Programma Duurzaamheid te weinig terugkomen bij  gemeentelijke projecten. U kunt binnenkort een bespreeknotitie van ons verwachten en…… groen is niet altijd groen. Zoals bv. de energieproductie van biomassa en wat doet geothermie met onze bodem op de lange termijn? Naast dit alles zien we een andere trend : Er wordt niet meer als vanzelfsprekend geloofd in onderzoeken door professionele bureaus. Van links tot rechts worden,ook door burgers , nieuwe cijfers gepresenteerd en lijken eerdere feiten niet meer te tellen. Kennelijk is er geen vertrouwen meer in elkaar en de overheid. Onze reactie daarop : Waar cijfers en feiten niet meer tellen, gaat het om inspirerende verhalen, visie, ervaring en het geven van richting. Wat dat betreft zien we de komende nieuwe Omgevingswet met Omgevingsvisies als een grote kans.

Nu de begroting van 2020. De speelruimte in Medemblik wordt enorm beperkt door een aantal te ambitieuze projecten. (Zoals  het Zwembad te Wervershoof en het sportgebeuren te Wognum ). De hoge kosten voor registratie en handhaving van de huisvesting arbeidsmigranten komen daar nog bij. Om alles rond te krijgen wordt er o.a. beknibbeld op individueel muziekonderwijs, kunst en cultuur, het programma duurzaamheid en het gemeente nieuws . Kleinere zaken verdwijnen naar de achtergrond. Dit vinden we geen goede ontwikkeling. Veel beter is het om nuchter en realistisch naar de haalbaarheid van die grote projecten te kijken en het accommodatiebeleid af te wachten voor heel Medemblik en ons niet alleen te richten op enkele kernen.  Alle initiatieven die de beknibbelzaken terug willen draaien steunen we. Tenslotte een nabrander : Ons valt de stroperigheid van de besluitvorming t.a.v. een aantal projecten op; we laten onze keuzen te veel bepalen door burgers. Participatie oké, maar van ons wordt een zekere afstand en duidelijkheid verwacht. Wij gaan in ieder geval wat de grote projecten betreft, voor eenvoud, hergebruik en groen.