De afgelopen jaren is er te weinig per kern (dorp/stad) gekeken naar de toekomstige behoeften. Als gemeente krijg je van de provincie het recht op een maximum aantal woningen dat je in een aantal jaar mag bouwen. Deze zijn de afgelopen jaren door de gemeente teveel vergeven aan grote kavels voor grote huizen. Dit terwijl prognoses al lieten zien dat er steeds meer een- en tweepersoons huishoudens zouden komen. Als blijkt dat geplande huizen minder in trek zijn dan gedacht zou je als gemeente flexibel moeten zijn om de plannen te wijzigen. Er moet in de komende jaren een kleine uitbreiding in deze bouwrechten komen, niet als uitbreiding van de randstad, maar vooral om de eigen inwoners een kans te geven op een huurwoning, appartement of zelf iets te (laten) bouwen. Hierbij moetne de wensen van inwoners centraal staan, niet die van vastgoed speculanten.

Daarnaast zijn wachtlijsten voor de sociale huur van 5 jaar en langer zijn echt teveel. In cijfers van de coörperaties staan afhankelijk van de kern wachttijden van 1 - 3 jaar, terwijl wij overal om ons heen andere verhalen horen. Wij zijn al hard bezig om hier regiobreed betere cijfers over te krijgen zodat we hier wat aan kunnen doen. Daarnaast vinden wij dat er opnieuw naar het urgentie systeem gekeken moet worden. Wij vinden dat er een verschil moet komen tussen urgentie gevallen die per direct ergens terecht moeten (bijv mensen in een vechtscheiding, mensen die hun huis kwijt raken etc), en mensen die wat langer de tijd hebben, maar niet de 5 jaar wachttijd kunnen afwachten (scheiding die beter gaat, statushouders etc). Eigenlijk zou die laatste groep natuurlijk via de reguliere lijst aan een huis moeten kunnen komen, maar zolang die nog niet korter wordt, moet er wat ons betreft een tussen oplossing komen.