Groei van bedrijven in woongebieden en grootschalige agrarische ontwikkelingen bedreigen het welzijn in woonwijken door verkeer, licht en geluidhinder en landschappelijke kwaliteiten als openheid, weidse uitzichten, stilte en duisternis dreigen te verdwijnen. Economische groei mag nooit ten koste mag gaan van welzijn en geluk van mensen, de natuur en het milieu. Traditionele groei om de groei heeft zijn langste tijd gehad. Wij geloven in een duurzame economie. Economische ontwikkelingen die bijdragen aan de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en CO2 uitstoot zullen we stimuleren. We willen ledverlichting in alle straten, zonneweides, zonnepanelen op alle daken, energieneutrale openbare gebouwen, waaronder het gemeentehuis en gasloze woonwijken en bedrijfsgebouwen.

Een mooi artikel hierover is een interview door het wetenschappelijk bureau van GroenLinks: De Helling: ‘Waar halen mensen het idee vandaan dat eindeloze groei mogelijk is?’ Interview met Kate Raworth , een Oxford-econoom die kwam met het inmiddels wereldberoemde donutmodel: