Vliegveld Lelystad…..
Op dit moment een actueel onderwerp; een duidelijk voorbeeld hoe landelijke politiek rechtstreeks de lokale politiek kan beroeren. Zoals de kaarten nu liggen komt er een laagvlieg route over Andijk en daarmee ook over Westfriesland.
Dit brengt allerlei vragen met zich mee, vandaar dat ook wij een informatieavond hierover hebben bezocht. Belangrijkste les …… er is nog veel onduidelijk over hoeveel overlast dit daadwerkelijk geeft. Er klonken geluiden dat het maar om een vliegtuig per dag zou gaan. Dat is natuurlijk een onrealistische veronderstelling. Als de uitbreiding bij Lelystad er eenmaal ligt, worden dat er natuurlijk meer. Ik heb die avond de volgende vraag gesteld : “Waarom wordt door de Westfriese gemeentes en actievoerders voornamelijk ingezet op het volgen van inspraakprocedures en het indienen van zienswijzen, waarom is de insteek niet het tegengaan van de uitbreiding bij Lelystad ?” Ik kreeg als antwoord dat een besluit hierover al genomen is. Hiermee is voor ons de kous beslist niet af. Beslissingen kunnen teruggedraaid worden. GroenLinks landelijk is tegen de uitbreiding bij Lelystad. Het geeft teveel geluidoverlast en milieuvervuiling en het argument van werkgelegenheid en economische groei gaat voor ons niet op. De grenzen van de groei zijn bereikt. Geen economische groei, zonder groei in welzijn voor mens, milieu en de natuur. Groei van werkgelegenheid moet veel meer gezocht worden in duurzaamheids projecten, innovaties en in duurzame ontwikkelingen. Daarom roept GroenLinks Medemblik de Westfriese gemeenten, raadsleden, actievoerder en burgers op hun stem via de (sociale) media of op andere wijzen te laten horen of hun politieke partijen in de tweede kamer te benaderen met een tegengeluid. Politici in Den Haag, maar ook rechters en andere belanghebbenden, zijn gevoelig voor maatschappelijke druk. Volgen van de inspraak procedures ? Prima, maar niet zonder ook een tegengeluid dat we niet gelukkig worden van zoveel lawaai in een vervuilde lucht. Want het risico te verzanden in juridische en/of inspraak procedures is te groot.Wij zijn tegen uitbreiding van Schiphol naar Lelystad. Ons motto is ….. geen groei zonder groei in welzijn voor mens, flora en fauna.

In het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is maandag 28 januari een informatiemarkt over de zienswijzeprocedure rond Lelystad Airport geweest. 

Weinig West-Friese interesse in uitbreiding Lelystad Airport: "Probleem wordt onderschat"

Andijk, Ria Manshanden,fractievoorzitter en lijsttrekker GroenLinks Medemblik
Ria.manshanden@ziggo.nl