Dat is echter niet vanzelfsprekend. De laatste jaren zijn er verschillende landelijke incidenten geweest van omkoping en “niet zuiver”handelen. Daarom vinden wij het van belang aan integriteit bewustzijn te werken. Integriteit heeft wat ons betreft ook te maken hoe we met elkaar omgaan in politiek en bestuur. Goed luisteren en elkaar in de waarde laten, open staan voor de mening van anderen en zorgvuldige afwegingen maken horen daar ook bij.

Daarom hebben wij in de gemeente Medemblik ook een integriteits protocol voor de raads- en commissieleden. Het belangrijkste idee hiervan is dat als iemand vermoedt dat er niet integer gehandeld wordt, je dit niet gelijk aan de grote klok hangt, maar je dit eerst meld bij de burgemeester of vertrouwenspersoon, en er dan eerst onderling uit probeert te komen. Indien er dan wel iets over naar buiten moet worden gebracht gebeurt dit weloverwogen met een statement.